• Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου δικτύου ύδρευσης 

    Φωτιάδης, Θωμάς (2013-02-26)
    Ο υδάτινος γήινος πόρος υφίσταται σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια και ο αυστηρότερος έλεγχος των εγκαταστάσεων διανομής του θεωρείται πλέον επιβεβλημένος. Γι’ αυτό το λόγο τα δίκτυα ύδρευσης παρακολουθούνται στενότερα ...