• Επιθέσεις σε πρωτόκολλα ασφάλεια διαδικτύου (IPSEC, TLS) 

    Ιωάννου, Χριστάκης (2016-07-11)
    Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και η επέκταση των δραστηριοτήτων του, που περιλαμβάνουν πληροφόρηση, ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), πληρωμές λογαριασμών και υπηρεσιών, ηλεκτρονικό εμπόριο και τραπεζικές ...