• Παρακολούθηση της εξέλιξης των αντικειμένων 

    Ρουτζούνη, Ευαγγελία (2013-06-17)
    Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η ανάρτηση και τροποποίηση δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό από μη έμπειρους χρήστες έχει καταστήσει τις περιγραφές των αντικειμένων ευμετάβλητες. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε ...