• Διαχείριση θερμοκηπίου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

    Βουλτσίδης, Σταύρος (2014-07-30)
    Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας δεν άφησε ανεπηρέαστο και τον τομέα της γεωργίας. Η σύγχρονη γεωργική τεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος της Γεωπονίας και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και ...