Show simple item record

dc.contributor.advisorΧασάπης, Κρίστης
dc.contributor.authorΚαυκαλιά, Μαρία
dc.contributor.otherKafkalia, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-02-25T12:54:33Z
dc.date.available2019-02-25T12:54:33Z
dc.date.copyright2019-02-25
dc.date.issued2018-11
dc.identifier.otherMBA/2018/00663el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3895
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ θέση μου θα προσεγγίζει την σύνταξη του Επιχειρησιακού Πλάνου ενός Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου ως μια πρώτης τάξης ευκαιρίας να αναλύσει την αγορά στην οποία ενεργοποιείται η εταιρεία και συγχρόνως τον ίδιο της τον εαυτό, έτσι ώστε να διαφανεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της οργανικής ταυτότητας ως επίσης και της απόδοσης και στρατηγικής βάση της οποίας θα πρέπει να βαδίσει το Νοσοκομείο για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. Το Business Plan είναι ένα σημαντικό έγγραφο όπου καταγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι και σκοποί της Εταιρείας και υπηρετεί ως η κατευθυντήρια δύναμη για την μελλοντική πορεία που επιθυμεί να ακολουθήσει ένα νοσοκομείο. Το παρόν Επιχειρησιακό Πλάνο του Νοσοκομείου αναλύει τις δυνατότητες και αδυναμίες του, τα βραχυπρόθεσμα και μακροχρόνια πλάνα του, τα οικονομικά του, την επάνδρωση του, τους κεφαλαιουχικούς του στόχους και την εξέλιξη του όπως θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να ακολουθήσει για να επιτευχθούν οι στόχοι και τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζει. Το Νοσοκομείο δημιουργήθηκε με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένων ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών στον Κύπριο πολίτη, αναγνωρίζοντας την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και τεχνολογικά ανεπτυγμένου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στη χώρα. Η μελέτη που ακολουθεί αναλύει τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας του Νοσοκομείου, πως αυτό συγκρίνεται και που διαφέρει με άλλα ιδρύματα στην αγορά και καταλήγει με συγκεκριμένες πρακτικές εισηγήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε συνδυασμό με την βελτίωση της οικονομικής εικόνας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, αναλύεται το μείγμα ειδικοτήτων και η ηλικιακή κατανομή του ιατρικού προσωπικού που ενεργοποιείται στο Νοσοκομείο και γίνονται εισηγήσεις τόσο για ολοκλήρωση της ομάδας όσο και για διασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού ιατρών ανά ειδικότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένοι τρόποι βελτίωσης της απόδοσης των εξωτερικών ιατρείων προς την εταιρεία με την εισαγωγή του προνομίου: «Δικαιώματος Χρήσης Ιατρείου» και την μέθοδο «Time Sharing». Περαιτέρω αναλύεται η ανάγκη αναγνώρισης της προσφοράς των Ιατρών στην Εταιρεία και παρουσιάζει μία ευκολονόητη και λειτουργική εισήγηση. Επιπλέον τονίζεται η σημαντικότητα σύναψης στρατηγικών συμμαχιών με άλλα ιδρύματα, ενώ εισηγείται συγχρόνως τρόπους διαμόρφωσης συγκεκριμένων (συγγενικών) Τμημάτων με σκοπό την επίτευξη χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων και διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν. Τέλος συστήνεται ένα νέο «προϊόν», η συνδρομητική κάρτα Μέλους του Νοσοκομείου, με σκοπό την αύξηση του μεριδίου στη αγορά μέσω της δημιουργίας μιας τακτικής και αφοσιωμένης πελατείας.el_GR
dc.format.extent44 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕπιχειρηματικό σχέδιοel_GR
dc.subjectBusiness planel_GR
dc.titleΕπιχειρησιακό πλάνο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριοel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractMy position will approach the compilation of the Business Plan of a Private Nursing Home as a first class opportunity to analyze the market in which the company and itself is analyzed so that there will be a clear and complete picture of the organic identity as well as the performance and its strategic basis on which the Hospital needs to set its foundation in order to achieve its goals. The Business Plan is an important document where the strategic goals and objectives of the company are recorded and serve as the guiding force for the future course that a hospital wishes to follow. The present operational plan of the hospital analyses its capabilities and weaknesses, its short and long-term plans, its finances, its manning, its capital objectives and its evolution as it should, in my view be followed in order to achieve the goals and challenges it faces. The hospital was created with the aim of offering integrated medical and hospital services to the Cypriot citizen, recognizing the lack of an integrated and technologically developed private infirmary in the country. The study that follows analyses the existing way of operation of the hospital, how it compares and which differs with other foundations in the market and concludes with specific practical suggestions in order to ensure high quality services. With the improvement of the company's financial image. Specifically, the mixture of specialties and the age distribution of medical personnel activated in the hospital are analysed and suggestions are made both for the completion of the group and for ensuring the required number of doctors per specialty. Then there are specific ways to improve the performance of the outpatient clinics with the introduction of the privilege: "Right to use the practice" and the "Time Sharing" method. Further analyses the need to recognise the supply of doctors in the company and presents a intuitive and functional recommendation. In addition, it emphasizes the importance of strategic alliances with other institutions, while at the same time recommends the formation of specific (related) segments in order to achieve lower operating costs and ensure the high quality of the services they offer. Finally, a new "product" is recommended, the subscription card of the hospital, in order to increase the market share through the creation of a regular and dedicated clientele.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record