Show simple item record

dc.contributor.advisorΖαμάνη, Ευπραξία
dc.contributor.authorΓκλίναβος, Χρήστος
dc.contributor.otherGklinavos, Christos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-02-11T06:57:35Z
dc.date.available2019-02-11T06:57:35Z
dc.date.copyright2019-02-07
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.otherΠΕΣ/2018/00302el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3871
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα ψηφιακά νομίσματα και διερευνά αν και κατά πόσο εξωγενή φαινόμενα, δηλ. φαινόμενα που δεν έχουν σχέση με την εσωτερική αξία των ψηφιακών νομισμάτων, επιδρούν στην διαμόρφωση των ισοτιμιών τους με τα πραγματικά εθνικά νομίσματα (fiat currency). Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι είναι ότι τα ψηφιακά νομίσματα, ή αλλιώς κρυπτονομίσματα στερούνται ουσιαστικής σύνδεσης με θεμελιώδη μεγέθη όπως ΑΕΠ, επιτόκια, πληθωρισμό, ανεργία, επενδύσεις και κατανάλωση(Kristoufek 2013, 1) και ως εκ τούτου ο υπολογισμός της αξίας τους με βάση την προσφορά και την ζήτηση παρουσιάζει εγγενή προβλήματα. Επίσης λόγω της ψηφιακής τους φύσης και της στενής τους σχέσης με την επιστήμη της πληροφορικής διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως σταθερή καμπύλη προσφοράς , ή εξελισσόμενη με βάση δημόσιους αλγόριθμους, και ζήτηση που είναι επιρρεπής στα φαινόμενα δικτύου (network effect) και σε εξωγενείς παράγοντες που εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα για να εξάγει συμπεράσματα εξετάζει την διακύμανση της τιμής 3 σημαντικών κρυπτονομισμάτων, του Bitcoin, του Ethereum και του Ripple σε συνάρτηση με εξωγενή φαινόμενα που αφορούν το πλήθος των σχετικών με αυτά αναζητήσεων στην κυριότερη μηχανή αναζήτησης https://www.google.com/, την τάση-διαμόρφωση γνώμης των σχετικών αναρτήσεων στο κοινωνικό δίκτυο Twitter https://twitter.com/ και στα σχετικά με το καθένα, φόρουμ ανταλλαγής απόψεων όπως το https://bitcointalk.org/, το https://www.xrpchat.com/ και το https://www.reddit.com/r/ethereum/. 1.2 Κύριοι στόχοι της έρευνας Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να καταδείξει την ύπαρξη μια συσχέτισης μεταξύ της τάσης-γνώμης του κοινού, όπως αυτή διαμορφώνεται και εκφράζεται στα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας (Google Search, Twitter και γνωστά φόρουμ ανταλλαγής απόψεων) και της διαμόρφωσης των τιμών(εβδομαδιαίων, ημερήσιων, ωριαίων) των αντίστοιχων κρυπτονομισμάτων. Η συσχέτιση αυτή εξετάζεται στην βάση 3 ερευνητικών ερωτημάτων(με 3 αντίστοιχα υποερωτήματα το καθένα, που αντιστοιχούν στα 3 ψηφιακά νομίσματα): • 1ο Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει σχέση μεταξύ εβδομαδιαίων τιμών τάσης αναζητήσεων στο Google Trend και εβδομαδιαίων τιμών(μέσος όρος) των 3 κρυπτονομισμάτων αντιστοίχως; • 2ο Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει σχέση μεταξύ ωριαίων τιμών τάσης αναρτήσεων(μέσος όρος) στο Twitter και ωριαίων τιμών των 3 κρυπτονομισμάτων αντιστοίχως; • 3ο Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει σχέση μεταξύ ημερήσιων τιμών τάσης αναρτήσεων(μέσος όρος) σε φόρουμ ανταλλαγής απόψεων(Bitcointalk, Reddit, Xrpchat) και ημερήσιων τιμών των 3 κρυπτονομισμάτων αντιστοίχως; 1.3 Σχέδιο έρευνας Η έρευνα κινείται στο εμπειρικό επίπεδο, καθώς η πρόθεση είναι να ελεγχθεί η θεωρία ότι εξωγενείς παράγοντες (εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και διαμόρφωση σχετικής γνώμης σε μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα) μπορούν να σχετίζονται με την διαμόρφωση της τιμής και της αξίας σημαντικών Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι: Δρ. Σιαηλής Σταύρος - Δρ. Σωκράτης Κάτσικας Επιβλέπουσα: Δρ. Ευπραξία Ζαμάνη Χρήστος Γκλίναβος_ΠΕΣ700 _2018_ ΑΡ. ΦΟΙΤ. 11300812 vi ψηφιακών νομισμάτων. Συλλέγοντας λοιπόν εμπειρικά δεδομένα από βάσεις δεδομένων και μέσω scrapping and opinion mining tools, διεξάγεται μια παραγωγική έρευνα(theory-testing) με στόχο την επαλήθευση ή μη των αρχικών υποθέσεων. Η επιλογή των ψηφιακών νομισμάτων έγινε με βάση την δημοφιλία τους, αλλά και την ύπαρξη μοναδικών χαρακτηριστικών, που τα διαφοροποιούν τόσο μεταξύ τους, όσο και από τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα. Τα κυριότερα είναι η μακροβιότητα του Bitcoin και οι καινοτομίες που εισήγαγε, η χρήση του Ethereum σε εφαρμογές δημιουργίας έξυπνων συμβολαίων και η πληρότητα του (Turing complete), η ταχύτητα συναλλαγών μέσω του Ripple και η υιοθέτηση της τεχνολογίας του για διατραπεζικές συναλλαγές. Η επιλογή της των εργαλείων αναζήτησης και των κοινωνικών δικτύων βασίστηκε επίσης, στην έκταση της χρήσης τους από το ευρύ κοινό και στην σταθερή παρουσία τους κατά την διάρκεια της χρήσης των εν λόγω νομισμάτων. 1.4 Κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα Διαπιστώνεται από τα ευρήματα ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των εβδομαδιαίων αναζητήσεων στην μηχανή Google search και την διαμορφωθείσα τιμή των κρυπτονομισμάτων. Η συσχέτιση αυτή ισχύει και για τα τρία ψηφιακά νομίσματα (Bitcoin, Ethereum, Ripple). Παρόμοια συσχέτιση διαπιστώνεται και μεταξύ διαμορφωθείσας τάσης- γνώμης(ωριαία) στις αναρτήσεις στο Twitter και την τιμή του Bitcoin. Αντιθέτως δεν διαπιστώνεται συσχέτιση για τα άλλα 2 νομίσματα και τις αναρτήσεις στο Twitter. Επίσης δεν διαπιστώνεται συσχέτιση μεταξύ των 3 ψηφιακών νομισμάτων και των αναρτήσεων στα επιλεγέντα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων. Ωστόσο τα μεγέθη του δείγματος των υπολοίπων κρυπτονομισμάτων είναι σαφώς μικρότερα, γεγονός που επιδεινώνεται από τις διαδικασίες φιλτραρίσματος των μηνυμάτων και από τις αναπόφευκτές αδυναμίες των τεχνικών της ανάλυσης γνώμης-τάσης.el_GR
dc.format.extentvii, 70 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΨηφιακό νόμισμαel_GR
dc.subjectDigital currencyel_GR
dc.titleΣυσχετισμός τιμών κρυπτονομισμάτων με εξωγενή φαινόμεναel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present study focuses on digital coins and investigates whether and to what extent external effects, i.e. phenomena unrelated to the intrinsic value of digital currencies, affect the formation of their exchange rates with the actual currencies (fiat currency). The reason for this is, that digital currencies or otherwise crypto bonds lack substantial connectivity with fundamentals such as GDP, interest rates, inflation, unemployment, investment and consumption(Kristoufek 2013) and therefore their monetary valuation based on supply and demand has inherent problems. Also, due to their digital nature and their close relationship with information science, they have unique features such as a steady supply curve, or an evolution based on public algorithms, and a demand that is prone to network effects and to extrinsic factors appearing in social networks. In particular, in order to draw conclusions, it examines the fluctuation of the value of 3 major crypto coins, Bitcoin, Ethereum and Ripple, in response to exogenous phenomena related to the number of related searches on the main search engine https://www.google.com/, the trend-setting opinion of the relevant posts on the Twitter https://twitter.com/ and of the relevant posts on exchange view forums such Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι: Δρ. Σιαηλής Σταύρος - Δρ. Σωκράτης Κάτσικας Επιβλέπουσα: Δρ. Ευπραξία Ζαμάνη Χρήστος Γκλίναβος_ΠΕΣ700 _2018_ ΑΡ. ΦΟΙΤ. 11300812 vii as https://bitcointalk.org/, https://www.xrpchat.com/, https://www.reddit.com/r/ethereum/. 2.2 Main objectives of research The primary objective of the survey is to demonstrate the correlation between the public opinion trend as it is shaped and expressed in the modern communication tools (Google Search, Twitter, and popular exchange forums) and price formation (weekly, daily, hourly) of the corresponding crypto bonds. This correlation is examined on the basis of 3 research questions (with 3 corresponding sub-queries each corresponding to the 3 digital coins): • 1st Research Question: Is there a relationship between Weekly trend values in Google Trend and weekly (average) values of the three crypto bonds respectively? • 2nd Research Question: Is there a relationship between hourly posting trend values (average) on Twitter and hourly values of 3 crypto bonds respectively? • 3rd Research Question: Is there a relationship between daily posting trend values (average) in forums for the exchange of views (Bitcointalk, Reddit, Xrpchat) and daily values of 3 crypto bonds respectively. 2.3 Plan of research Research is moving on the empirical level as the intention is to test the theory that external factors (expression of relative interest and the formation of relative opinion in search engines and social networks) may be related to the formation of the value and value of significant digital currencies. Thus, by collecting empirical data from databases and through scrapping and opinion mining tools, we conduct a theoretical test with the aim of verifying the original case or not. The choice of digital coins was based on their popularity and the existence of unique features that differentiate them both from each other and from other digital coins. The most important are Bitcoin's longevity and the innovations it introduced, the use of Ethereum in smart contracts applications and its completeness (Turing complete), the speed of trading through Ripple and the adoption of its technology for interbank transactions. The choice of search tools and social networks has also been based on the extent of its use by the general public and on their consistent presence during the use of these currencies. 2.4 Main findings and conclusions It can be seen from the findings that there is a strong correlation between weekly searches on the google search engine and the configured value of cryptos. This correlation applies to all three digital coins (Bitcoin, Ethereum, Ripple). A similar correlation is also found between the trend-consensus (hourly) on Twitter posts and the Bitcoin price. Instead, there is no correlation for the other 2 currencies and posts on Twitter. There is also no correlation between the 3 digital coins and the posts in the selected forums. However, the sample sizes of the other crypto bonds are significantly smaller, which is exacerbated by the messages filtering processes and the inevitable weaknesses of the opinion-trend analysis.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record