Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαλδής, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΚαραγεώργου, Ελένη
dc.contributor.otherKaragewrgou, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-08-28
dc.date.accessioned2012-08-28T10:14:03Z
dc.date.available2012-08-28T10:14:03Z
dc.date.copyright2012-05
dc.date.issued2012-08-28
dc.identifier.otherMBA/2012/00094el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/386
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ εργασία αναπτύσσει την έννοια της οργανωσιακής συμπεριφοράς, τα βασικά στοιχεία που την συνθέτουν καθώς και τα μοντέλα της. Τονίζει, πόσο σημαντικό είναι να αναπτύξει μία εταιρεία ένα κατάλληλο σύστημα οργανωσιακής συμπεριφοράς και τι πλεονεκτήματα μπορεί να επιφέρει, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει. Καθιστά σαφές, πόσο πολύτιμοι είναι οι παράγοντες που συνθέτουν το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ενδοεταιρικής επικοινωνίας και της ενδυνάμωσης των εργαζομένων, δρουν αποτελεσματικά στην επιχείρηση επηρεάζοντας καθημερινά την λειτουργία της και την περαιτέρω ανάπτυξη της. Στην συνέχεια ορίζεται η έννοια της σύγκρουσης, από που προέρχεται, για ποιους λόγους μπορεί να συμβεί καθώς και τί συνέπειες μπορεί να προκαλέσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης των συγκρούσεων οι οποίοι και αναφέρονται. Πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τον όρο συναισθηματικής νοημοσύνης, πως χρησιμεύει και αναπτύσσεται και με τι τρόπους μπορούμε να την μετρήσουμε. Τέλος, τονίζεται η διαφορά των δύο πλευρών του ανθρώπινου στρες και τις επιρροές που έχει, ιδίως μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και καθιστούν σαφές ότι είναι ο πολυτιμότερος παράγων στον οποίο πρέπει να επενδύσει μία επιχείρηση για να φέρει σε πέρας τους στόχους που έχει θέσει. Ακολουθεί το εμπειρικό μέρος της εργασίας, όπου με την βοήθεια ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε και συμπληρώθηκε από 74 υπαλλήλους που εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης της εταιρείας Everest, εξάγουμε συμπεράσματα για την εν λόγω εταιρεία, διαπιστώνοντας πώς η πράξη μπορεί να δώσει ζωτική σημασία στην θεωρία που ανέπτυξαν άνθρωποι της επιστήμης αλλά και το αντίθετο πώς δηλαδή αποδεικνύεται η πράξη μέσα από την θεωρία.el_GR
dc.format.extent136 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΟργανωσιακή συμπεριφοράel_GR
dc.subjectΕργασιακό περιβάλλονel_GR
dc.subjectOrganizational behaviorel_GR
dc.titleΕνδοεπιχειρησιακές επικοινωνίες-Ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές στον χώρο εργασίας. Πρακτική εφαρμογή και έρευνα στην εταιρεία EVEREST A.Eel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis paper develops the concept of organizational behavior, it’s basic elements and models. It emphasizes how important is to develop an adequate system of an organizational behavior company and what advantages can lead to achieving the objectives that the company have set. It makes clear how valuable are the factors that make the interior environment of a company, in conjunction with the development of intragroup communication and empowerment of workers, operating effectively in business affecting daily functioning and further development. Furthermore it is defined the meaning of conflict, it’s destination, why it happens and what consequences may result. This does not mean that there are no ways of dealing with conflict, which are indicated in this research. It is very important to understand the term “emotional intelligence”, in which way it serves and is developing and what ways it can be measurable. Finally, it is highlighted the difference between the two sides of the human stress and how they’re influate especially in the workplace. All the above are focalizing to people, who are the most significant agent that a company has to invest to, in order to aim it’s goals. . The research is folowed by the empirical part of the work, where by using a questionnaire that was filled by 74 employees working at the headquarters of the company Everest, we make conclusions about the company, finding how vital is the action to theory that scientists developed, and how the practice is demonstrated through theory.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record