Show simple item record

dc.contributor.advisorΜηλιαρέσης, Γιώργος
dc.contributor.authorΧριστοδουλοπούλου, Δήμητρα
dc.contributor.otherChristodoulopoulou, Demetra
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-09-14T09:13:25Z
dc.date.available2018-09-14T09:13:25Z
dc.date.copyright2018-09-14
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.otherΔΠΠ/2018/00189el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3722
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των γονέων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο δημοτικό. Τα τελευταία τέσσερα έτη εργάζομαι στην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», Προνοιακό Ίδρυμα που φιλοξενεί κορίτσια 11-18 ετών από οικογένειες με αυξημένα και σύνθετα προβλήματα, όπως παιδιά με νοητική υστέριση και παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα. Η φιλοξενία τους, επιβάλλεται στο σύνολο των περιπτώσεων από δικαστικές αρχές, δηλαδή από Εισαγγελείς Ανηλίκων και από Δικαστήρια, με σκοπό την προστασία τους. Πολλά από τα παιδιά που φιλοξενούμε φοιτούν στο δημοτικό, σε σχολεία της περιοχής και όχι μόνο, κάτι που μου έχει δώσει την ευκαιρία να βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τους δασκάλους αλλά και με τους γονείς των παιδιών μας αλλά και των συμμαθητών τους. Έχω μελετήσει λοιπόν τη σχέση μεταξύ δασκάλου – γονέα, θεωρώντας τους γονείς σημαντικούς συνεργάτες και αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας των δασκάλων για την αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς. Ο γονέας θεωρώ πως είναι ο καλύτερος σύμμαχος και ο αποτελεσματικότερος συνεργάτης που θα μπορούσε να έχει ένας δάσκαλος, προκειμένου να αναδείξει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει το παιδί σχετικά με το περιβάλλον και τα θέματα που απασχολούν, τόσο την κοινωνία, όσο και ολόκληρο τον πλανήτη. Μέσα από την έρευνα που ακολουθεί, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η γνώμη των γονέων για την εκπαίδευση στο δημοτικό και ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε αυτό, καθώς και η διάθεση τους να συμμετέχουν και να συνεργαστούν με σκοπό να αποτελέσουν – τα προγράμματα αυτά – την απαρχή ή τη συνέχιση ενός φιλοπεριβαλλοντικού τρόπου ζωής. Τέλος, η έρευνα αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να πληροφορηθούμε όσο αφορά την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, τους προβληματισμούς τους αλλά και τη διάθεσή τους για την ουσιαστικότερη τους ενασχόληση με αυτά. Η συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η έρευνα και αφορά στη δημοτική εκπαίδευση και τη σημαντικότητά της, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και τη συσχέτιση της με την οικογένεια. Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να απαντηθούν, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται εκτενώς τα αποτελέσματα της έρευνας συνοδευόμενα από συζήτηση και σύγκριση με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών με αντίστοιχη θεματολογία. Ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις, ως απορροή της ανάλυσης που προηγήθηκε. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα με τα ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους γονείς.el_GR
dc.format.extentviii, 92 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠεριβαλλοντική εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectEnvironmental educationel_GR
dc.subjectΠεριβαλλοντική εκπαίδευση -- Ενεργειακή συμπεριφορά μαθητώνel_GR
dc.subjectEnvironmental education -- Students energy behaviorel_GR
dc.titleΑπόψεις και στάσεις των γονέων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δημοτικόel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe purpose of this diploma is to investigate attitudes and opinions of the parents about Environmental Education in primary school. For the past four years, I’ve been working in «Agia Varvara», a Provocative Foundation that hosts girls aged 11-18 years from families with increased and complex problems. Their hospitality is enforced in all cases by judicial authorities, Minor Prosecutors and Courts, in order to protect them. Many of the children we attend are students οf the primary school, which has given me the opportunity to be in constant communication with the teachers and with the parents of our children and their classmates. I have therefore studied the relationship between teacher and parent, considering parents as important partners and an integral part of the teachers’ effort for the effectiveness of educational programs during each school year. I believe that the parent is the best ally and most effective partner that a teacher could have in raising awareness and mobilizing the child about the environment and issues that concern both society and the whole planet. Through the research that follows, an effort is being made to explore the parents’ opinion on education in the primary school and especially on the environmental programs that take place there, as well as their willingness to participate and work together to become – these programs – the beginning or the continuation of an environmentally friendly way of life. Finally, this research gives us the opportunity to learn about parenting information on environmental issues, their concerns and their availability for more effective engagement with them. Writing this work is divided into two parts. The first part analyzes the theoretical framework on which the research is based and concerns the primary school education and its importance, the Environmental Education in Greece and its relation with the family. In the second part, the research and the methodology followed are answered, and the results of the research are presented extensively, accompanied by discussion and comparison with the results of previous researches with corresponding subjects. Conclusions and suggestions follow from the analysis that preceded it. The work is completed with the bibliographic references and the annex with the questionnaires shared with the parents.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record