• Ευθανασία και ιατρική; Διλήμματα και απαντήσεις 

    Κυνηγαλάκη, Ειρήνη (2015-03-20)
    Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε το ακανθώδες δικαίωμα διάθεσης της ζωής από το ίδιο το άτομο ή διαφορετικά το δικαίωμα στην ευθανασία. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων και της δυνητικής συμπεριφοράς Ελλήνων ...
  • Ευθανασία: Στάσεις και απόψεις των νοσηλευτών επαρχιακού νοσοκομείου 

    Τίφας, Ανδρέας (2013-09-03)
    Σκοπός της μελέτης: ο σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η εξέταση του ζητήματος της ευθανασίας από την σκοπιά της βιοηθικής. Η μελέτη θα εξετάσει το ζήτημα της ευθανασίας ως ηθικό πρόβλημα και θα διερευνήσει τις στάσεις ...