• Νοσηλευτές και Τεχνολογία της Πληροφορικής 

    Λεοντίου, Ιωάννης (2011-07-29)
    Η οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας αποτελεί πρόκληση για τις κυβερνήσεις στη σύγχρονη εποχή. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τεχνολογικές καινοτομίες εξακολουθεί να είναι πολύπλοκος. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες ...