• Εφαρμογές Six Sigma στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

    Κύρδη, Αθανασία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-10)
    Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται μία σύντομη αναφορά για το αντικείμενο της εργασίας και τους χώρους διεξαγωγής της καθώς και τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ακολουθεί μία σύντομή περιγραφή της έννοιας ...