Show simple item record

dc.contributor.advisorΛιμνιώτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΚαραγεώργου, Μαρία
dc.contributor.otherKarageorgou, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-09-10T06:13:53Z
dc.date.available2018-09-10T06:13:53Z
dc.date.copyright2018-09-06
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.otherΑΥΔ/2018/00017el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3684
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, στο υλικό (hardware) των «έξυπνων» συσκευών, όπως smartphones και tablets, καθώς και η πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη - χαμηλού κόστους – κινητών συσκευών, οι οποίες πλέον είναι προσιτές σχεδόν από όλους. Κατά συνέπεια, νέες λειτουργίες-υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στις εξελίξεις αυτές, επιτρέπουν σε εκατομμύρια εφαρμογών (applications) να αξιοποιούν-εκμεταλλεύονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Οι εφαρμογές mobile health (m-health) δεν θα μπορούσαν παρά να ακολουθήσουν την τάση αυτή. Έτσι, οι εν λόγω εφαρμογές συγκεντρώνουν – σχετικές με την υγεία των χρηστών – πληροφορίες, προκειμένου να προωθήσουν το «ευ ζην» αυτών. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία αποτελούν Ευαίσθητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Επομένως, η προστασία τους έχει ιδιάζουσα σημασία. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η αποτίμηση του βαθμού προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας και ιδιαίτερα στην περίπτωση των «έξυπνων» εφαρμογών. Στην αρχή παρουσιάζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένα σύντομο ιστορικό για το πώς φτάσαμε σε αυτό (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR). Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές m-health αναλύοντας τις πληροφορίες που ζητούνται από τον χρήστη κατά την εγκατάσταση, οι Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Ασφάλειας της καθεμιάς, υπό το πρίσμα του κατά πόσον η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούν αυτές είναι οι εφαρμογές είναι σύμφωνη με τις νομικές επιταγές για την προστασία προσωπ Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, στο υλικό (hardware) των «έξυπνων» συσκευών, όπως smartphones και tablets, καθώς και η πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη - χαμηλού κόστους – κινητών συσκευών, οι οποίες πλέον είναι προσιτές σχεδόν από όλους. Κατά συνέπεια, νέες λειτουργίες-υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στις εξελίξεις αυτές, επιτρέπουν σε εκατομμύρια εφαρμογών (applications) να αξιοποιούν-εκμεταλλεύονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Οι εφαρμογές mobile health (m-health) δεν θα μπορούσαν παρά να ακολουθήσουν την τάση αυτή. Έτσι, οι εν λόγω εφαρμογές συγκεντρώνουν – σχετικές με την υγεία των χρηστών – πληροφορίες, προκειμένου να προωθήσουν το «ευ ζην» αυτών. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία αποτελούν Ευαίσθητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Επομένως, η προστασία τους έχει ιδιάζουσα σημασία. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η αποτίμηση του βαθμού προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας και ιδιαίτερα στην περίπτωση των «έξυπνων» εφαρμογών. Στην αρχή παρουσιάζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένα σύντομο ιστορικό για το πώς φτάσαμε σε αυτό (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR). Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές m-health αναλύοντας τις πληροφορίες που ζητούνται από τον χρήστη κατά την εγκατάσταση, οι Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Ασφάλειας της καθεμιάς, υπό το πρίσμα του κατά πόσον η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούν αυτές είναι οι εφαρμογές είναι σύμφωνη με τις νομικές επιταγές για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των m-health εφαρμογών αποδεικνύουν ότι οι δημιουργοί των εφαρμογών αυτών (σχεδιαστές, προγραμματιστές, αναλυτές, κτλ) δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ακόμη και σε επίπεδο μελετών δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα της Ασφάλειας, ενώ οι τομείς της Ιδιωτικότητας και της Προστασίας των Δεδομένων έχουν δευτερεύοντα ρόλο.el_GR
dc.format.extentviii, 96 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΗλεκτρονική υγεία -- Δεδομένα προσωπικού χαρακτήραel_GR
dc.subjecte-health -- Personal datael_GR
dc.titleΠροστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe technological evolution of recent years in hardware of smart devices, such as smartphones and tablets, as well as the progress in telecommunications have resulted the development of low cost mobile devices, which are now accessible almost to everyone. Consequently, new functionalities, based on these developments, allow millions of applications to use-take advantage of immense amounts of data. M-health applications could only follow this trend. Thus, these applications bring together - related to the health of users - information in order to promote their "well-being". Nonetheless, health-related information is Sensitive Personal Data. Their protection is therefore of particular importance. The purpose of this postgraduate dissertation is to evaluate the degree of protection of Personal Data in the field of e-Health and especially in the case of "smart" applications. In the beginning, we will present the current legislative framework for the protection of Personal Data at both national and EU level, as well as a brief history of how we have reached it (General Data Protection Regulation - GDPR). Moreover, some m-health indicative applications are studied in terms of analyzing the information requested by the user during the installation, the Terms of Use, and the Security Policy of each will be analyzed. Such analysis focuses on determining whether the personal data processing that is taking place is in compliance with the corresponding data protection legislation. The results of the analysis of m-health applications show that the creators of these applications (designers, developers, analysts, etc.) do not attach sufficient importance to the protection of Personal Data. Even in the field of studies, greater emphasis is placed on security, while the areas of Privacy and Data Protection have a secondary role.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record