Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Αξιολόγηση απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού - Μελέτη περίπτωσης στο πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.