Show simple item record

dc.contributor.advisorΤζεμπελίκος, Νεκτάριος
dc.contributor.authorΠαπαευθυμίου, Ευθύμιος
dc.contributor.otherPapaefthimiou, Efthimios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-08-30T05:35:02Z
dc.date.available2018-08-30T05:35:02Z
dc.date.copyright2018-08-29
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.otherMBA/2018/00638el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3632
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η μειωμένη οικονομική ρευστότητα σε συνδυασμό με τους περιορισμένους διαθέσιμους οικονομικούς, υλικούς και τεχνολογικούς πόρους, επηρέασε και τη λειτουργία των φαρμακείων. Η ανάγκη διαφοροποίησης του μοντέλου λειτουργίας των φαρμακείων και η έμφαση σε συμπληρωματικές υπηρεσίες αποτελούν μονόδρομο γεγονός που υποδεικνύεται από την πρακτική άλλων χωρών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο το φαρμακείο απομακρυσμένης νησιωτικής περιοχής που εδρεύει στο Λιβάδι Κυθήρων, θα διαφοροποιηθεί και θα κατορθώσει μέσα από ένα καινοτόμο μοντέλο διοίκησης να εξελιχθεί σε μια υγιή επιχειρηματική μονάδα που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μεθοδολογία: Στην πρώτη ενότητα της διατριβής αναπτύσσεται θεωρητικά ο ρόλος του φαρμακοποιού και του φαρμακείου κοινότητας και μελετώνται υποδείγματα λειτουργίας φαρμακείων άλλων χωρών. Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσεται η μελέτη περίπτωσης φαρμακείου κοινότητας στο Λιβάδι Κυθήρων και διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους θα ενσωματώσει πρακτικές άλλων χωρών ώστε να λειτουργήσει υποδειγματικά και να κατορθώσει να διευρύνει την κερδοφορία του αλλά και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Αποτελέσματα: Η ανάλυση της αγοράς και των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του φαρμακείου σε συνδυασμό με την S.W.O.T. ανάλυση κατέδειξε ορισμένους παράγοντες δυνητικής επιτυχίας της λειτουργίας του φαρμακείου. Οι στρατηγικές για την υλοποίηση του οράματος και των επιμέρους στόχων υπέδειξαν συγκεκριμένες τακτικές για την υλοποίηση των οποίων απαραίτητη είναι η εμπλοκή και η κινητοποίηση όλων των εργαζομένων. Η μέτρηση του βαθμού επίτευξης των στόχων με τη χρήση αριθμοδεικτών, καίριων δεικτών απόδοσης, η σύνταξη χρονολογικού πίνακα εισπράξεων-πληρωμών και η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών κρίνονται ως απαραίτητες ενέργειες για την ανατροφοδότηση και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Συμπεράσματα: Η διαφοροποίηση και η καινοτομία συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία του φαρμακείου στο Λιβάδι Κυθήρων. Η ύπαρξη νομοθετικού κενού σχετικά με την αποζημίωση των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών συνιστά εμπόδιο στην ολοκλήρωση του ρόλου του σύγχρονου κοινοτικού φαρμακοποιού ωστόσο η προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί συστατικό επιτυχίας τόσο για την διεύρυνση της κερδοφορίας του φαρμακείου όσο και για την παγίωση της κοινωνικής προσφοράς τουel_GR
dc.format.extent124 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠρωτοβάθμια φροντίδα υγείαςel_GR
dc.subjectPrimary health careel_GR
dc.subjectΦαρμακείο κοινότηταςel_GR
dc.subjectCommunity pharmacyel_GR
dc.titleΔιαμορφώνοντας ένα ιδανικό μοντέλο φαρμακείου κοινότητας (community pharmacy) απομακρυσμένης περιοχής πλήρως ενταγμένου στο συνολικό οικοσύστημα υγείας. Η διαφοροποίηση και το καινοτόμο μοντέλο διοίκησης ως φορείς ανάπτυξης της επιχείρησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων: Μελέτη περίπτωσηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Global economic crisis influenced business operations. Reduced financial liquidity in combination with limited resources affected pharmacy operations as well. The need to diversify the operational model of pharmacies and the emphasis on complementary services is a one-way event indicated by the practice of other countries. Objective: The purpose of this dissertation is to investigate how the pharmacy of a remote island area based in Livadi, Kythira, will diversify and manage through an innovative management model to develop into a healthy business unit that will improve the quality of life of the residents. Methodology: In the first part of the dissertation, the role of the pharmacist and the pharmacy of the community is theoretically developed and models of the operation of pharmacies in other countries are being studied. The second section develops the case study of a community pharmacy in Livadi, Kythira, and investigates ways in which it will incorporate practices of other countries in order to function in an exemplary manner and manage to increase its profitability and contribute to the improvement of the residents' quality of life. Results: The analysis of the market and the factors affecting the operation of the pharmacy in conjunction with S.W.O.T. analysis has shown some factors of potential success in the operation of the pharmacy. Strategies for realizing the vision and the individual objectives have indicated specific tactics for the implementation of which the involvement and mobilization of all employees is essential. Measuring the extent to which targets are achieved by using benchmarks, key performance indicators, writing a collection of payment charts, and measuring customer satisfaction is seen as a necessary step for feedback and corrective action. Conclusions: Differentiation and innovation are a prerequisite for the successful operation of the pharmacy in Livadi, Kythira. The existence of a legislative vacuum on the compensation of the advisory services provided constitutes an obstacle to the completion of the role of the modern community pharmacist, but preparation in this direction is a component of success both for widening the profitability of the pharmacy and for consolidating its social contribution.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record