Show simple item record

dc.contributor.advisorΧαραλάμπους, Μαριάννα
dc.contributor.authorΡαχιώτη, Ευδοκία
dc.contributor.otherRachioti, Evdokia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-08-28T09:44:23Z
dc.date.available2018-08-28T09:44:23Z
dc.date.copyright2018-08-28
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.otherΔΜΥ/2018/00436el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3615
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟ χώρος της υγείας γενικά, καθώς και το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας παρουσίαζε ανέκαθεν, ιδιαιτερότητες και αυξημένη πολυπλοκότητα, δεδομένου ότι αποτελεί τη πιο σημαντική σύγχρονη κοινωνική απαίτηση – τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας των πολιτών – αλλά ταυτόχρονα και ένα βασικό κλάδο της οικονομίας μέσω της απασχόλησης και της συνεισφοράς του στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν μιας χώρας. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, που την τελευταία δεκαετία διανύει την πλέον αντίξοη οικονομική συγκυρία της σύγχρονης ιστορίας της, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του δημόσιου συστήματος υγείας με πρωταγωνιστή το ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο, τόσο ως δομή όσο και ως προς τους εργαζομένους που το καθιστούν λειτουργικό, το οποίο καλείται, αφ’ενός να καλύψει τα κένα της υποβαθμισμένης πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αφ’ετέρου να ανταποκριθεί στην όλο και πιο αυξημένη ζήτηση σύγχρονων και ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, επιχειρεί να διερευνήσει το θεωρητικό υπόβαθρο των κριτηρίων αξιολόγησης του ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας της χώρας και αποδέκτη του μεγαλύτερου ποσοστού των πραγματοποιηθέντων δαπανών στον υγειονομικό τομέα. Συγκεκριμένα, θα περιγραφούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των μονάδων υγείας, ήτοι η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και θα αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στις δημόσιες μονάδες υγείας ως προς την επίτευξη και βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού. Επίσης, θα εξετασθεί, εάν και κατά πόσο, η διαδικασία της αξιολόγησης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακό εργαλείο για την απόδοση των εργαζομένων αλλά και ως προς τους στόχους της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ολοκληρώνοντας, το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας εστιάζει στην ενδεχόμενη αποδοχή ή αμφισβήτηση του εφαρμοζόμενου συστήματος αξιολόγησης απόδοσης από τους εργαζομένους στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, καθώς και κατά πόσο, το σύστημα αυτό, τους ενθαρρύνει και τους παρακινεί σε βελτίωση της εργασιακής τους απόδοσης.el_GR
dc.format.extent115 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.titleΗ αξιολόγηση στις δημόσιες μονάδες υγείας και στο ανθρώπινο δυναμικό τουςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe health sector, in general and the health services system, in particular, have always presented particularities and increased complexity, given the fact that they serve what is considered to be the most important contemporary social demand: the preservation and the promotion of people’s health. In the same time, they contribute significally to the economy of a country by increasing the gross domestic product through employment and job creation. Especially in Greece, where, during the last decade, the population is facing the most extreme economic difficulties of its modern history, the importance of the public health system and the public hospitals has been emphasized. Public health organizations along with their human resources need to cover and surpass the degradation of primary health care services and to respond to an increased demand for high quality health services. The present paper, which was written for educational and research purposes during the master’s degree program of Open University of Cyprus, Health Management, attempt to look into the theoretical background of the evaluation criteria for the greek public hospital which is the main pillar of the public health system in Greece and the main receiver of public funding. Specifically, the factors that will be examined are: adequacy, effectiveness, efficiency and quality. Furthermore, the research is focused in the investigation of employee appraisal systems that are implemented in public hospitals and whether these proceedings can function as a developmental “tool” for work performance and for the improvement of provided health services. In conclusion, the research part of this paper focuses in the potential acceptance or dispute of the implemented appraisal system in the work environment of greek public hospitals and whether this method encourages the employees to improve their work performance.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record