Show simple item record

dc.contributor.advisorΗρειώτης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΑναστασίου, Χριστίνα
dc.contributor.otherAnastasiou, Christina
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-07-26
dc.date.accessioned2012-07-26T11:15:55Z
dc.date.available2012-07-26T11:15:55Z
dc.date.copyright2012-06
dc.date.issued2012-07-26
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2012/00040el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/355
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτο σύγχρονο και ευμετάβλητο οικονομικό σύστημα, νέα ζητήματα ανακύπτουν καθημερινά και προσφέρονται για έρευνα και μελέτη. Ένα από τα θέματα που απασχολεί σχεδόν με αμείωτο ενδιαφέρον τις επιχειρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η φορολογία εισοδήματος. Στην Ελλάδα, η φορολόγηση των εταιρειών συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πολυνομίας, της ταχύτητας με την οποία μεταβάλλονται τα νομοθετήματα, καθώς και της προχειρότητας των νόμων. Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει σκοπό να παρουσιάσει το περιεχόμενο και τις μεταβολές του φόρου εισοδήματος, και την επίδρασή του στην ανάπτυξη των πωλήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται, στις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου τροφίμων, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για την περίοδο 2006-2010. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων είναι η συγκριτική ή διαχρονική ανάλυση, που μας οδήγησε σε συμπεράσματα σχετικά με την τάση, και τον ρυθμό των στοιχείων του φόρου εισοδήματος και των πωλήσεων, σε διαχρονική βάση. Με την βοήθεια των αριθμοδεικτών, ερμηνεύσαμε τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, ώστε να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα για την κάθε οικονομική μονάδα, σχετικά με τις πωλήσεις και τους φόρους που καλούνταν να καταβάλλουν. Η χρηματοοικονομική ανάλυση, αφορά συγκρίσεις ανάμεσα στο τι συμβαίνει και στο τι θα έπρεπε να συμβαίνει, λαμβάνοντας ως μέτρο σύγκρισης ένα αντιπροσωπευτικό μέγεθος, έτσι, για να καταστεί εφικτή η ανάλυσή μας, συγκρίναμε, την επίδραση του φόρου εισοδήματος στην ανάπτυξη των πωλήσεων των οικονομικών μονάδων, με τα αντιπροσωπευτικά μεγέθη του κλάδου τροφίμων. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε με την ολοκλήρωση της έρευνας είναι ότι, η μείωση της φορολόγησης των εταιρειών δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει μία προσπάθεια για την αποσαφήνιση της επίδρασης του φόρου εισοδήματος, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η επιστημονική κοινότητα των οικονομολόγων, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και οι επαγγελματίες ορκωτοί λογιστές οφείλουν να συμβάλλουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην κατεύθυνση αυτή.el_GR
dc.format.extent246 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΦορολογία εισοδήματοςel_GR
dc.subjectΦορολογία εισοδήματος -- Πωλήσειςel_GR
dc.subjectIncome taxesel_GR
dc.titleΗ επίδραση της αυξητικής πορείας του φόρου εισοδήματος στην ανάπτυξη των πωλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIn today's volatile and economic system, new issues emerge daily and are offered for research and study. One of the issues of concern with almost undiminished interest the companies globally is the income tax. This thesis aims to present the content and changes in income tax and its effect on sales growth, as reflected in the annual published financial statements of listed companies in the food industry in the Athens Stock Exchange for the period 2006-2010. The method used to process financial data is comparative or diachronic analysis led us to conclusions about the trend and pace of the components of income tax and sales over time.In Greece, the taxation of companies brings a particular interest because of excessive legislation, the speed with which change the statutes and laws of improvisation. With the help interpret the indicators of financial reporting in order to have a fuller picture of each entity on sales and the taxes required to pay. The financial analysis for comparisons between what happens and what should happen, taking as a representative benchmark size, so to enable our analysis we compared the effect of income tax to the sales growth of economic units with representative sizes The conclusion reached by the completion of the survey is that the reduction in corporate taxes did not bring the expected results.the food industry. It is therefore imperative to make an effort to clarify the effect of income tax on business development. The scientific community of economists, the tax authorities and professional accountants are required to contribute their knowledge and experience in this direction.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record