Show simple item record

dc.contributor.advisorΤζιβάρας, Ιωάννης
dc.contributor.authorΝικολάου, Χριστάκης
dc.contributor.otherNicolaou, Christakis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-07-02T10:44:59Z
dc.date.available2018-07-02T10:44:59Z
dc.date.copyright2018-07-02
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.otherΑΣΠ/2018/00033el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3517
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ Κυπριακή Δημοκρατία το 1960 θεμελιώθηκε σε ένα δοτό Σύνταγμα το οποίο δεν προήλθε από το λαό κατά την άσκηση της πρωτογενούς του εξουσίας. Αποτελεί ένα άκαμπτο και λεπτομερές συνταγματικό κείμενο, διάσπαρτο από διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των δύο Κοινοτήτων της Κύπρου, βασισμένο στο δυαδισμό. Η απόπειρα εφαρμογής του την περίοδο 1960-1963 και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, οδήγησαν στην εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για τροποποίηση του Συντάγματος ώστε να γίνει πιο λειτουργικό. Αντί αυτού, οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από τις δομές του Κράτους οδηγώντας στην παράλυσή του. Τότε, έγινε επίκληση της αρχής ότι η ασφάλεια του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος και εφαρμόστηκε το Δίκαιο της Ανάγκης σε μια ιδιότυπη μορφή. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να εφαρμόζει μέχρι σήμερα το Σύνταγμα βάσει του οποίου θεμελιώθηκε η ύπαρξη της, εν τη απουσία των Τουρκοκυπρίων, με ανενεργές πολλές διατάξεις του και με την υιοθέτηση νόμων που εκπίπτουν των συνταγματικών προνοιών του, υποστηρίζονται, όμως, από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατ΄ επίκληση του Δικαίου της Ανάγκης. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, είναι να διερευνήσει την υπόθεση ότι «Το Δίκαιο της Ανάγκης αποτελεί το θεμέλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας». Με στόχο την επιβεβαίωση ή απόρριψη της εν λόγω ερευνητικής υπόθεσης διεξήχθη μία περιπτωσιακή ποιοτική έρευνα (case study) όπου πέραν του Δικαίου της Ανάγκης, εξετάστηκε η γένεση και η μορφή του Κυπριακού Συντάγματος καθώς επίσης και οι δυσκολίες εφαρμογής του σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για την τροποποίησή του. Ως ποιοτική, η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη υπαρχουσών αρχείων και εγγράφων, περιλαμβανομένων βιβλίων και κειμένων νομικού περιεχομένου επί του υπό διερεύνηση ζητήματος, του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της σχετική νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου. Αφού συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία δεδομένα πραγματοποιήθηκε ανάλυση και κωδικοποίησή τους, περιγραφή ευρημάτων αλλά και διαμόρφωση θεμάτων. Ακολούθησε η συγγραφή της παρούσας πτυχιακής διατριβής κατά το πρότυπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όπου παρουσιάζονται και ερμηνεύονται, αναλόγως, τα ευρήματα.el_GR
dc.format.extentvii, 60 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΚυπριακό Σύνταγμα -- Δίκαιο της Ανάγκηςel_GR
dc.subjectCyprus Constitution -- Law of Necessityel_GR
dc.titleΤο δίκαιο της ανάγκης ως θεμέλιο της Κυπριακής Δημοκρατίαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe Republic of Cyprus, in 1960, was founded on a granted Constitution that did not come from the people in the exercise of its primary power. It is a rigid, detailed constitutional text scattered by dividing elements between the two communities of Cyprus, based on dualism. The attempt to implement it in the period 1960-1963 and the difficulties that have arisen led Archbishop Makarios's suggestion to amend the Constitution to make it more functional. Instead, the Turkish Cypriots withdrew from the structures of the State, leading it to paralysis. Then the authority that people's security is the supreme law was invoked and the Law of Necessity has been applied in a peculiar form. The Republic of Cyprus continues to apply until now the Constitution on which its existence was founded, in the absence of the Turkish Cypriots, with many of its provisions inactive, by adopting laws that go beyond constitutional provisions but are supported by the Supreme Court's case-law of the Law of Necessity. The purpose of this undergraduate diploma thesis is to investigate the research hypothesis that "The Law of Necessity is the foundation of the Republic of Cyprus". In order to confirm or reject this case, a casual case study was carried out where, besides the Law of Necessity, the birth and the form of the Cyprus Constitution were examined as well as the difficulties of its implementation, combined with the suggestions of Archbishop Makarios to modify it. As a qualitative research, the study focused on the study of existing archives and documents, including books and legal texts on the matter that is being investigated, the Constitution of the Republic of Cyprus and the relevant case law of the Supreme Court of Cyprus. After the necessary data were collected, they were analyzed and encoded. Descriptions were made and issues were configured. The following thesis was drafted according to the model of the Open University of Cyprus, where the findings are presented and interpreted.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record