Show simple item record

dc.contributor.advisorΦίλιππας, Νικόλας
dc.contributor.authorΠαπαθανασίου, Αθανασία
dc.contributor.otherPapathanasiou, Athanasia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-03-09T11:47:25Z
dc.date.available2018-03-09T11:47:25Z
dc.date.copyright2018-03-09
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2017/00325el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3331
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν εις βάθος οι συνέπειες της επιβολής των ελέγχων κεφαλαίου στην Ελλάδα, οι οποίοι επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015. Το θέμα καλύπτεται σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από την ανασκόπηση της ελληνικής, αλλά κυρίως της διεθνούς βιβλιογραφίας. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος, η εργασία δομήθηκε σε πέντε συνολικά κεφάλαια. Το πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο, περιγράφει αναλυτικά τον σκοπό της και τα θέματα στα οποία θα εστιάσει η μελέτη. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στο εννοιολογικό πλαίσιο γύρω από τους ελέγχους κεφαλαίου, καθώς παραθέτεται ο ορισμός τους, ο σκοπός τους και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Επίσης μια σύντομη ιστορική αναδρομή μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταβληθεί η άσκηση και ο σκοπός των ελέγχων κεφαλαίου τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στο τρίτο κεφάλαιο, καταγράφονται τα σημαντικότερα στάδια της εφαρμογής τους σε διάφορες περιπτώσεις χωρών, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ελλάδα, και σε χώρες της Ευρώπης οι οποίες βίωσαν παρόμοιες οικονομικές καταστάσεις. Συνάμα στο κεφάλαιο αυτό γίνεται και μια σύγκριση της εφαρμογής τους μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η επίδραση και οι συνέπειες των ελέγχων κεφαλαίου στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα η μακροοικονομική τους επίδραση (ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση , εγχώρια ζήτηση, εμπόριο, εισαγωγές- εξαγωγές, απασχόληση), η επίδραση στο τραπεζικό σύστημα (καταθέσεις, πλαστικό χρήμα), η επίδραση στις επιχειρήσεις (πληρωμές, συναλλαγές, κλπ.), και η επίδραση στον τουρισμό (τουριστικές αφίξεις, ακυρώσεις κρατήσεων, κλπ.), ενώ γίνεται και αναφορά στις θετικές τους συνέπειες στην Ελλάδα. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας. Συγκεντρωτικά, αν και η αρνητική επίδραση των ελέγχων κεφαλαίου ήταν έντονη τους πρώτους μήνες της εφαρμογής τους και ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του 2015, μακροπρόθεσμα η αγορά, η οικονομία και οι καταναλωτικές συνήθειες προσαρμόστηκαν σε αυτούς και λειτουργούν πλέον περισσότερο ομαλά. Οι οικονομικές, αλλά κυρίως οι πολιτικές εξελίξεις το 2015, έκαναν αναπόφευκτη την χρήση τους, προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Αν και οι έλεγχοι δεν έχουν αρθεί μέχρι σήμερα, τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή τους, δεν είχε τις αρκετά απαισιόδοξες εκτιμώμενες συνέπειες οι οποίες εκφράστηκαν κατά την χρονική περίοδο της επιβολής τους.el_GR
dc.format.extent63 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectCapital controls -- Ελλάδαel_GR
dc.titleΤραπεζικά συστήματα - Capital controlsel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe purpose of this thesis is to study in depth the implications of the imposition of capital controls in Greece, that were enforced in June of 2015. The subject is covered theoretically through the review of Greek and international literature. For the better presentation of the subject, the study was structured in five chapters. The first and introductory chapter describes in detail the purpose of the study and the topics, which it will focus. The second chapter focuses on the conceptual framework surrounding capital controls, as their definition, purpose, and how they work. Also, a brief historical review shows how the purpose of capital controls have changed over the past two decades. In the third chapter, the most important stages of their implementation are recorded in different countries, focusing on developments in Greece, and in countries at Europe that have experienced similar financial situations. This chapter also compares the implementation of capital controls between Greece and Cyprus. The fourth chapter analyzes the effect and consequences of capital controls in Greece, namely their macroeconomic impact (GDP, private consumption, domestic demand, trade, imports, exports), the impact on the banking system (deposits, plastic money), the impact on businesses (payments, transactions, etc.) and the impact on tourism (tourist arrivals, cancellations, etc.), while reference is made to their positive consequences in Greece. The most important conclusions of the study are summarized in the fifth chapter of this paper. Overall, although the negative impact of capital controls was strong in the first few months of their implementation, and especially in the second half of 2015, in the long run market, economy and consumer habits have adapted to them and are now performing more smoothly. Economic, but above all political, developments in 2015 have made their use inevitable in order for the banking system not to break down. Although the controls have not been lifted up to date, the measures have been relaxed, and statistics show that their implementation did not have the sufficiently pessimistic estimated effects that were expressed during the period of their enforcement.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record