Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσουλφάς, Ιωάννης
dc.contributor.authorΣκούρας, Σταμάτης
dc.contributor.otherSkouras, Stamatis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-03-06T09:55:12Z
dc.date.available2018-03-06T09:55:12Z
dc.date.copyright2018-03-06
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.otherΔΤΠ/2018/00073el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3329
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή διατριβή έχει στόχο να συνεισφέρει τόσο στο επίπεδο των πρακτικών εφαρμογών αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (εφεξής ΕΚΕ), όσο και στον εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα, ενισχύει τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ως βασικό μέσο για την μετάβαση του σύγχρονου ανθρώπου στην ψηφιακή εποχή, αναδεικνύοντας τις πρακτικές της ΕΚΕ ως οδηγό μετασχηματισμού προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την πρόοδο της κοινωνίας. Η βαθιά ανάλυση ορισμένων θεματικών ενοτήτων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, λειτούργησε ως μοχλός καλλιέργειας ενσυναίσθησης, οδηγώντας με στην ανάγκη για έρευνα και επιπλέον ανάλυση υπαρχόντων δεδομένων ΕΚΕ, υπό νέο θεωρητικό πρίσμα πλέον, αυτό της τεχνολογίας και της ψηφιακής μετάβασης. Προσεγγίζουμε θεωρητικά την εξέλιξη της ΕΚΕ, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, ως οδηγό και μελέτη περίπτωσης, που αποδεδειγμένα βάση αξιολογήσεων, βραβείων και διακρίσεων έχει τεκμηριωθεί η ηγετική του θέση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας ως χάρτη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, συγκρίνουμε τους απολογισμούς ΕΚΕ του Ομίλου ΟΤΕ τόσο διαχρονικά μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με την σημερινή state of the art τάση. Επιπλέον, διασαφηνίζουμε τα διακριτά χαρακτηριστικά των δράσεων και των εργαλείων σύνταξης Απολογισμών Βιωσιμότητας καθώς και τις ανάγκες και τάσεις που δημιουργεί ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή. Αντιπαραθέτοντας τις καλές πρακτικές προσφάτων μελετών και βιβλιογραφιών, επαληθεύουμε την καινοτομία που εισάγει και εφαρμόζει ο Όμιλος ΟΤΕ σε όλους τους πυλώνες ΕΚΕ. Τέλος, καταθέτουμε τις εκτιμήσεις τριών στελεχών της Υποδιεύθυνσης Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής του Ομίλου ΟΤΕ, παραθέτοντας τις προσωπικές τους απόψεις που παραχωρήθηκαν στον γράφοντα την παρούσα, μέσω του εργαλείου της συνέντευξης. Συμπερασματικά, ενισχύεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης ΕΚΕ στη στρατηγική, τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών επιχειρήσεων και η εξωστρεφής τάση δημοσιοποίησης των απολογισμών τους με σύγχρονα μέσα. Η δημιουργία αυτής της προστιθέμενης αξίας είναι πολύ σημαντική, ειδικότερα στο σαθρό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της εποχής μας, παρέχοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα όχι μόνο για ανάπτυξη αλλά και για τη βιωσιμότητά τους. Είναι αναγκαίο για την επιτυχία του στόχου, ο μετασχηματισμός αυτός να γίνει υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης όλων των πυλώνων της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας.el_GR
dc.format.extentviii, 123 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕταιρική κοινωνική ευθύνηel_GR
dc.subjectCorporate social responsibilityel_GR
dc.titleΗ εξέλιξη των απολογισμών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis dissertation aims to contribute both to the practical application as far as Corporate Social Responsibility is concerned (henceforth CSR) and to enrich the already existing bibliography. In addition, it enhances the Telecommunications industry as a significant medium for the transition of modern man to the digital age, by giving prominence to the CSR practices as a transformation guideline towards sustainable development of the economy, improvement of the quality of life and progress of society. The extended analysis of specific thematic units of this postgraduate curriculum has worked as a keystone for the cultivation of empathy, thus inciting me to the need for study and further analysis of already existing CSR data, but this time under a different theoretical perspective, the one of technology and digital transition. We approach the evolution of CSR theoretically by using the sustainable development strategy of the OTE Group as a guide and a study case, since its leading position in the telecommunication industry of Greece is established through assessment, awards and excellence. Using the Global Reporting Initiative's guidelines as a charter, we compare OTE Group CSR accounts over time, but also in relation to today's state-of-the-art trend. Moreover, we bring to focus the distinctive features of both Sustainability Reporting actions and tools and of the needs and tendencies that man creates in modern times. By juxtaposing the good practices of recent studies and bibliographies, we ascertain the innovation introduced and implemented by the OTE Group in all the pillars of CSR. Finally, we submit the qualitative assessments of three OTE Group Fixed and Mobile Telecommunications Corporate Responsibility Subdivision executives by adducing their personal views through interviews. In conclusion, it is gradually becoming more imperative to adopt CSR strategies in the policy of both large and small businesses and to disclose such assessment by modern means. The creation of this added value is crucial, especially in the poor economic and geopolitical environment of our times, thus providing comparative advantages. Advantages not only for their growth but mainly for their sustainability. For the achievement of this goal, it is indispensable that the transformation take place in light of the digitization of all the pillars of strategic corporate responsibility.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record