• Αστικός Μεταβολισμός: Προοπτικές και προκλήσεις 

    Βουκκαλή, Ειρήνη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-09)
    Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται κατά 1,10% ετησίως, έχοντας ως αποτέλεσμα την προσθήκη επιπλέον 83 εκατομμύριων ανθρώπων ετησίως, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο συνολικός πληθυσμός της γης ...