Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπιλάλης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΦαληρέας, Σωτήριος
dc.contributor.otherFalireas, Swtirios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-11-16
dc.date.accessioned2017-11-16T10:34:16Z
dc.date.available2017-11-16T10:34:16Z
dc.date.copyright2017-09
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.otherΔΠΠ/2017/00158el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3214
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ πρωτόγνωρη αστικοποίηση σε συνδιασμό με την μαζική ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την διαπιστούμενη κλιματική αλλαγή, μετέτρεψαν το αστικό τοπίο σε ασφυκτικά πυκνοδομημένο, θερμικό περιβάλλον, με ελάχιστους χώρους πρασίνου, επιφέροντας πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η επιλογή του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας ως περίπτωση μελέτης, έγκειται στο ότι συγκεντρώνει όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, που διαμορφώνουν τις μικροκλιματικές τις συνθήκες. Σκοπός της παρούσης μελέτης, είναι η διερεύνηση της επίδρασης του δυναμικού του αστικού πρασίνου, για την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον. Το εύρος των θερμοκρασιακών αποκλίσεων καταγράφεται και αξιολολογείται σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, εξετάζοντας την επίδραση των παραμέτρων του μικροκλίματος και των διαφορετικών αστικών δομικών, φυτικών συστατικών και της κυκλοφορίας οχημάτων, αρψικά μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και στη συνέχεια με την εκπόνηση μελετών πεδίου. Επιδιώκωντας να προσδιοριστεί ο βαθμός αλληλεπίδρασης των μικροκλιματικών παραμέτρων και να ποσοστικοποιηθεί η παραμετρική τους σχέση, αφενός με τις διαφορετικές κατηγορίες πρασίνου, αφετέρου με τα αστικά δομικά χαρακτηριστικά, πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση του συνόλου δεδομένων και στατιστική συσχέτιση των σημαντικότερων συνιστωσών. Από την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία, προέκυψε ισχυρή αρνητική γραμμική εξάρτηση της έντασης της θερμικής νησίδας, με το ποσοστό, την μορφή του πρασίνου και την σχετική υγρασία, ενώ η συσχέτιση με την ταχύτητα του ανέμου βρέθηκε πιο αδύναμη. Τα αποτελέσματα της έρευνας, επιβεβαιώνουν την ένταση της αστικής υπερθέρμανσης στις πυκνοδομημένες περιοχές και δείχνουν ότι το ψυκτικό δυναμικό του πάρκου είναι συνάρτηση του τύπου και του ποσοστού της βλάστησης, σημειώνοντας υψηλότερες τιμές, κατά τη διάρκεια της ημέρας και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, η έκταση και η φυτοκάλυψη του πάρκου. Η ισχυρότερη ψυχρή νησίδα επετεύχθη, υπό την υπερμεγέθη κώμη δέντρου, με πολύ υψηλό ποσοστό σκίασης και στην εξατμισοδιαπνοή και αναδεικνύει τον αποτελεσματικό και πολυδιάστατο ρόλο του πρασίνου στην αντιμετώπιση της αστικής κλιματικής αλλαγής και στον βιώσιμο σχεδιασμό των πόλεων.el_GR
dc.format.extentxiv, 147 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisher2017el_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑστικό πράσινοel_GR
dc.subjectUrban greeneryel_GR
dc.subjectClimate changeel_GR
dc.subjectΚλιματική αλλαγήel_GR
dc.subjectΑστική θερμική νησίδαel_GR
dc.subjectUrban heat islandel_GR
dc.titleΔιερεύνηση της επίδρασης του αστικού πρασίνου στη διαμόρφωση του μικροκλίματος αστικών κέντρων στο πλαίσιο της τοπικής κλιματικής αλλαγής. Μελέτη περίπτωσης το κέντρο της Αθήναςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractUnprecedented urbanization, coupled with massive growth of human activities, in the context of climate change, have transformed the urban landscape into a densely built-up thermal environment, with limited green spaces, resulting in multiple adverse effects and deterioration of the quality of life of urban dwellers. The Athens metropolitan complex was selected as a case study, due to illustrating the above - mentioned situation, along with relevant micro climatic conditions. The aim of the present study is to investigate the impact of urban greenery potential on reversing climate change in the urban environment. The magnitude of temperature deviations in representative areas is recorded and evaluated, while examining the influence of micro climatic parameters and different build structures, pant components, traffic heat release, initially through literature review and then field studies. In order to determine the level of the micro climate parameters interactions and to quality their parametric relationship, with the different green categories and thermal built-up features, a comparative evaluation of overall data and a statistical correlation of the most important factors have been performed. The statistical analysis reveals significant negative linear dependence of the heat island intensity, with the percentage, type of greening and the relative humidity, while correlation with the wind speed was weaker. The results confirm the intensity of urban overheating in densely built-up areas and indicate that the park cooling potential is a function of the type and percentage of vegetation, taking higher values during the day and with increasing temperature. The higher scale and rate planted of park, the greater the cooling effect is. The maximal cooling intensity was reached, under oversize tree canopy with high foliar index, in inner-park sites. This is mainly attributed to the increased shading rate and evapotranspiration and highlights the effective and multidimensional role of greenery in addressing urban climate change and supporting the sustainable bio climatic planning of cities.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record