• Επεξεργασία και ανάλυση εικόνων υπερήχων B - Mode 

    Δημητριάδης, Κυριάκος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-12)
    Η χρήση υπερήχων (US) αποτελεί βασική μέθοδο στην σύγχρονη ιατρική διάγνωση, αφού επιτρέπει την απεικόνιση εσωτερικών δομών του ανθρώπινου ιστού σε πραγματικό χρόνο, χωρίς ακτινοβολία και με χαμηλό κόστος. Η παρουσία θορύβου ...