• Εθνικά συστήματα υγείας. 

    Γεωργίου, Γιώργος Μ. (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Η αξιολόγηση των σημαντικών εξελίξεων που καταγράφονται στον τομέα της υγείας, με πρώτιστη την εφαρμογή του νέου γενικού συστήματος παροχής υγειονομικής φροντίδας στην Κύπρο, απαιτεί την εν τω βάθει και ενδελεχή ανάλυση ...