• Εθνικά συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

    Στούμπος, Άγγελος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
    Η εφαρμογή και η υλοποίηση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας, ταλανίζει εδώ και αρκετά χρόνια τα κράτη της γηραιάς ηπείρου. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει στο τομέα αυτό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, όπως η νέα ...