• Αξιολόγηση διαχείρισης κλινών στα νοσοκομεία της Κύπρου 

    Ορφανού, Φοίβος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
    Η παρούσα εργασία διερεύνησε μελέτησε αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην διαχείριση νοσοκομειακών κλινών για τα έτη 2015 – 2020 στην περιοχή της Κύπρου. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε αν ο αριθμός ημερών νοσηλείας έχει ...