• Βίντεο-παιχνίδια και η συμβολή τους στο χώρο της υγείας 

    Παραλύκη, Λαμπρινή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διερεύνηση στο κατά πόσο τα βιντεοπαιχνίδια συμβάλουν στον χώρο της υγείας, είτε σαν μέσο εκπαίδευσης νέων επαγγελματιών υγείας , είτε επικουρικά στην θεραπεία ...