• Αυτόματη επισημείωση ιατρικής εικόνας 

    Γιαννουλάκης, Αναστάσιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
    Η ιατρική απεικόνιση αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης. Λόγω του μεγάλου αριθμού ιατρικών εικόνων, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για έναν αποδοτικό μηχανισμό που μπορεί να ταξινομεί και να αναζητά ...