• Έρευνα αλγορίθμων και προσεγγίσεων εξόρυξης βιοϊατρικών δεδεμένων. 

    Θεοδούλου Λ., Αλεξάντρα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Στις μέρες μας, η ιατρική βιομηχανία εξελίσσεται ραγδαία, με αποτέλεσμα την συντριπτική αύξηση του όγκου δεδομένων που παράγονται και αποθηκεύονται καθημερινά στα υποστατικά υγείας. Ο όγκος δεδομένων που παράγεται, ...