• Γυναικεία ταυτότητα στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής 

    Ταρασίδης, Ευριπίδης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2023-03)
    Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η αποτύπωση της γυναικείας ταυτότητας στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, κυρίως μέσα από την παρουσίαση των πορτρέτων της Ειρήνης Δούκαινας, της Άννας Δαλασσηνής, της Μαρίας της Αλανής και ...