Show simple item record

dc.contributor.advisorΛύρα, Όλγα
dc.contributor.authorΚαλογεροπούλου, Ειρήνη
dc.contributor.otherKalogeropoulou, Irene
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-09-07
dc.date.accessioned2017-09-07T10:34:34Z
dc.date.available2017-09-07T10:34:34Z
dc.date.copyright2017-06
dc.date.issued2017-09-07
dc.identifier.otherΕΠΑ/2017/00048el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3082
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα εξετάζει το θέμα της παρακώλησης της εφαρμογής της ισότιμης συνεκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα προσπαθεί να συμπληρώσει το κενό της βιβλιογραφίας σχετικά με τις εσωτερικές στάσεις και πεποιθήσεις των δασκάλων. Διερευνώνται, δηλαδή, οι πεποιθήσεις γύρω από την αναπηρία τόσο των δασκάλων ειδικής αγωγής των τμημάτων ένταξης όσο και των δασκάλων γενικής αγωγής γύρω από τις εσωτερικές αντιστάσεις τους σε θέματα συνεκπαίδευσης και το πώς αυτές επηρεάζουν τη διδακτικές τους πρακτικές, ώστε να γίνει κατανοητή η φύση των αντιστάσεων και να βρεθούν τρόποι υπερπήδησης αυτών των εμποδίων. Για την παρούσα ποιοτική έρευνα επιλέχθηκε η Θεμελιωμένη Θεωρία με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων, ώστε οι 15 συνεντευξιαζόμενοι δάσκαλοι να απαντήσουν σε θέματα σχετικά με την έρευνά μας, αλλά ταυτόχρονα να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τους προβληματισμούς τους, τους φόβους τους και οποιαδήποτε ζητήματα τους απασχολούν. Τα δεδομένα μετατράπηκαν σε κωδικούς και κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τους στόχους της έρευνας, υποβλήθηκαν σε συνεχείς συγκρίσεις και έλεγχο, ώστε να προκύψουν οι τελικές κατηγορίες άξονα και έπειτα να οδηγηθούμε στην επιλεκτική κατηγοριοποίηση και στην ανάδυση της θεωρίας μας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι πηγές αντίστασης των δασκάλων που επηρεάζουν τη διδασκαλία τους σχετίζονται με θέματα κουλτούρας της αναπηρίας, άγνοιας διαχείρισης της αλλαγής, της συνεργασίας και της υπάρχουσας σχολικής κουλτούρας και ηθικής, αλλά κυρίως με θέματα επαγγελματικής ηθικής και δικαιοσύνης σε σχέση με την αναπηρία. Η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι – σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση - μέχρι σήμερα δεν έχουν εξεταστεί ενδελεχώς οι εσωτερικές αντιστάσεις των δασκάλων και οι επιπτώσεις τους στη διδακτική τους πρακτική. Η παρούσα έρευνα φωτίζει μια άλλη πτυχή των εμποδίων που υπάρχουν για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης και τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί με επιτυχία.el_GR
dc.format.extentxi, 109 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευση -- Ενταξιακά περιβάλλονταel_GR
dc.subjectPrimary education -- Accession environmentsel_GR
dc.titleΟι πεποιθήσεις, τα στερεότυπα και οι φόβοι γύρω από την αναπηρία: Επιδράσεις στις πρακτικές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ρνταξιακά περιβάλλονταel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present thesis examines the procrastination of the implementation of inclusive education in greek public primary schools in Attica. In particular, this research study tries to fill a gap of literature concerning special and general education teachers’ internal attitudes and beliefs about disability and their internal personal disagreements about full inclusion, as well as their impact on teaching, so as for us to understand the nature of resistance and find ways to overcome these obstacles. The chosen method for the present research was grounded theory through semistructured interviews, so that 15 interviewed teachers were able to answer questions concerning our research and subsequently express openly their concerns, their fears etc. Data analysis was based on the subject of the present research. Coding and division into categories refer to the aim of research and arise after a thorough check of data and information. Afterwards, axial coding and selective coding help us to develop our theory. Taking a deeper look into the results of the analysis revealed that teachers’ internal sources of resistance, which could possibly affect their teaching, pertain to issues about culture of disability, ignorance of handling change, collaboration and the existent school culture and ethics, but mostly concern professional ethics and equity about disability. The importance and necessity of this research is that – according to the literature – teachers’ internal sources of resistance have not been examined as well as their impact on teaching practice. The present research study illuminates a different side of existent obstacles against the implementation of inclusive education, which should be considered.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record