Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Πολιτιστικό μάρκετινγκ και στρατηγική επικοινωνίας των μουσείων εικαστικών τεχνών: Η περίπτωση της Κύπρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.