Show simple item record

dc.contributor.advisorΧασάπης, Κρίστης
dc.contributor.authorΑναστασίου, Γιώργος
dc.contributor.otherAnastasiou, Giwrgos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-07-24
dc.date.accessioned2017-07-24T10:03:36Z
dc.date.available2017-07-24T10:03:36Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-07-24
dc.identifier.otherΔΤΠ/2017/00043el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2904
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΑνέκαθεν στην Κύπρο γινόταν μεγάλη προσπάθεια για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων λόγω των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων στην Οικονομία. Η οικονομική κρίση του 2013,μαζί με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που προκάλεσε, δεν άφησε άλλη επιλογή στην εντατικότερη προσπάθεια για προσέλκυση ξένων επενδύσεων με σκοπό την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι πλείστοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η επίδραση που έχουν είναι ευεργετική για κάθε χώρα που τις προσελκύει. Αν δεχθούμε ότι είναι θετικές, ακολουθεί το ερώτημα για το ποιες εγχώριες επιχειρήσεις επηρεάζουν, όλες ή π.χ. τις μικρές ή μόνον τις μεγάλες; Ένα άλλο ερώτημα είναι το ποιες ξένες επιχειρήσεις προκαλούν θετικές επιπτώσεις, όλες ή αυτές που λόγω μερικής ξένης ιδιοκτησίας και μικρού μεγέθους είναι αναγκασμένες να αναμιγνύονται περισσότερο με τις εγχώριες; Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η μέτρηση των καθαρών επιπτώσεων των ΑΞΕ στις οικονομίες που τις φιλοξενούν παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή ερωτήματα στα Διεθνή Οικονομικά. Η συζήτηση κυριαρχείται από δύο αποτελέσματα: (α) Οι ξένες επενδύσεις συνοδεύονται συνήθως από βελτιωμένη τεχνολογία είτε στην παραγωγή είτε στην προώθηση και διανομή. Αυτή η υπεροχή τους μεταφράζεται αφενός σε ψηλότερη παραγωγικότητα για τις ίδιες, και αφετέρου βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων λόγω της έμμεσης διάχυσης της τεχνολογίας στις εγχώριες επιχειρήσεις. (β) Οι εγχώριες επιχειρήσεις υφίστανται έντονη ανταγωνιστική πίεση από τις ξένες, που ενδέχεται να «κλέβουν» μέρος της αγοράς τους. Οπόταν, μικραίνει το μερίδιό τους, αυξάνεται το μέσο κόστος τους και στο όριο οδηγούνται σε κλείσιμο. Το ποιο από τα δύο αποτελέσματα κυριαρχεί, προσδιορίζει τις καθαρές επιπτώσεις από τη λειτουργία των ΑΞΕ στην εγχώρια οικονομία. Εξαρτάται δε από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων το τεχνολογικό επίπεδο, οι διαρθρωτικές αδυναμίες και η νομοθεσία της χώρας υποδοχής. Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι να πάει ένα βήμα παραπέρα και αφού πρώτα εξετάσει ποιο από τα 2 πιο πάνω αποτελέσματα κυριαρχεί(βάσει των επιπτώσεων που προκαλεί στην οικονομία μας),να εξετάσει ποιες επενδύσεις έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη της Οικονομίας: Οι Εσωτερικές Επενδύσεις ή οι Εξωτερικές Επενδύσεις;el_GR
dc.format.extent30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΚύπρος -- Εσωτερικές επενδύσειςel_GR
dc.subjectCyprus -- Internal investmentsel_GR
dc.subjectΚύπρος -- Εξωτερικές επενδύσειςel_GR
dc.subjectCyprus -- Foreign investmentsel_GR
dc.titleΕσωτερικές ή εξωτερικές επενδύσεις; Ποιες εξασκούν μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη της οικονομίας;el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractCyprus, has long been making great efforts to attract foreign direct investment due to the expected positive impact on the Economy. The economic crisis of 2013, along with all the negative effects it has caused, left no other choice in the more intense effort to attract foreign investment in order to revive the economy. Most experts claim that the effect they have is beneficial to any country that attracts them. If we accept that they are positive, the question that arises is which domestic companies are influential, all of them, the small ones or only the larger ones? Another question is which foreign companies produce positive effects, all of them or the small ones which have partial foreign ownership and therefore are forced to mix more with the domestic ones? There is also the need to mention that measuring the net impacts of FDI on the hosting economies remains one of the most popular questions in the International Finance. The debate is dominated by two results: (a) Foreign investment is usually accompanied by improved technology either in production or in promotion and distribution. This superiority forges into higher productivity for themselves and improves the efficiency of domestic businesses due to the indirect diffusion of technology to domestic businesses. (b) Domestic firms are under intense competitive pressure from outsiders, who may "steal" part of their market. Then, they diminish their share, increase their average cost and limit and they are led to bankruptcy. Whichever of the two results dominates, determines the net effects of FDI on the domestic economy. It depends on many factors, including the technological level, the structural weaknesses and the legislation of the host country. The purpose of this dissertation is to go one step further and after examining which of the two above-mentioned results (depending on the impact on our economy) dominates, it will consider which investments have more influence on the development of the Economy; Internal Investments or Foreign Investments?el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record