Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού - μια συνεχής διαδικασία

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.