• Ανάλυση αξιολογήσεων προϊόντων στον ψηφιακό κόσμο. 

    Παπαδάκης, Αντώνιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εμπίπτει στην εξόρυξη γνώμης (opinion mining) και στην ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis) μέσω επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας (natural language processing). Σκοπός μας ήταν να ...