Recent Submissions

 • Cyber Range Federations: State of play, connectivity considerations and user awareness 

  Μαυρίκιος, Πέτρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
  As the world becomes increasingly interconnected and linkages between computer systems rise at an exponential rate, so rise at an equally exponential rate the threats associated with a perpetually connected world. The ...
 • Automating red team attacks in cyber ranges 

  Δημητρίου, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
  Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται όλο και πιο σημαντική χρόνο με τον χρόνο. H χρήση των υπολογιστικών δικτύων έχει αυξηθεί σε όλους τους τομείς, με την πανδημία του κορονοϊού να έχει επιταχύνει την μετάβαση ...
 • Ιδιωτικότητα σε έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς (Smart Virtual Assistants) 

  Χριστοφή, Αλέξανδρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
  Η εργασία αυτή μελετά τις προκλήσεις που υπάρχουν όσον αφορά την ιδιωτικότητα που υπάρχει κατά την χρήση Έξυπνων Ψηφιακών Βοηθών (ΕΨΒ) που υπάρχουν ως επί τον πλείστων στα σπίτια των χρηστών. Ανεξάρτητα με τα μέτρα και ...
 • Εκτίμηση αντικτύπου ως προς την προστασία δεδομένων - Μελέτη περίπτωσης στο Δημόσιο Τομέα 

  Λεπίδα, Παναγιώτα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
  Η παρούσα διπλωματική διατριβή διερευνά τους τρόπους διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και προσανατολίζεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη εστιάζει στην ανάδειξη όλων εκείνων του ...
 • Security and privacy issues in federated learning systems 

  Ξάνθος, Τέγγερης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021)
  Η έννοια του Federated Learning (FL) περιλαμβάνει την κατάρτιση στατιστικών μοντέλων σε κέντρα δεδομένων, όπως κινητά τηλέφωνα ή νοσοκομεία, διατηρώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα τοπικά. Η εκπαίδευση σε ετερογενή και δυνητικά ...
 • Dias: A dynamic cyber range scenario generator and visualization tool 

  Θεοδούλου, Σάββας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η διατριβή επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση των Ψηφιακών Πεδίων Βολής ως μέσο διερεύνησης των κυβερνοεπιθέσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται με την ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Επιδιωκόμενο ...
 • Η στυλομετρία ως μέσο αναγνώρισης προσώπων 

  Πατεργιανάκης, Αντώνιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-04)
  Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης που διανύουμε, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο διαδίκτυο αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό. Παράλληλα, ανακαλύπτονται ολοένα και περισσότεροι τρόποι αξιοποίησης και εκμετάλλευσης αυτού ...
 • Πολλαπλοί τρόποι λειτουργίας συστημάτων κρυπτονομίσματος 

  Παπαγεωργίου, Πλούταρχος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Το θέμα των κρυπτονομισμάτων αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα τα τελευταία χρόνια, αφού μετά το 2018 και την εκτόξευση της τιμής τους, προσέλκυσε τόσο το ενδιαφέρον νέων αγοραστών, όσο και το ερευνητικό ενδιαφέρον. Ακολούθησαν ...
 • Συστήματα λήψης αποφάσεων για την αναγνώριση προσώπου, με εφαρμογή στην ψηφιακή δικανική (Digital Forensics), για ελαφροβαρή περιβάλλοντα επιβολής του νόμου (Lightweight environments of law enforcement) 

  Λίγδας, Δημήτριος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-06)
  Η παρούσα διατριβή έχει σκοπό την κάλυψη του φάσματος της αναγνώρισης προσώπου και την κατάδειξη της τέλεσης της σε συνθήκες δικανικής και σε περιπτώσεις ελέγχου καθώς και ασφάλειας. Η τεχνική του εντοπισμού και της ...
 • Ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε έξυπνες εφαρμογές εγγύτητας κρουσμάτων του COVID-19 

  Σωτήρχου, Σωτηρία Τριανταφυλλιά (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η τελευταία εξάπλωση του Κορωναιού SARS-CoV-2/Covid-19 , ο οποίος πήρε το όνομά του από το έτος που εμφανίστηκε, έχει προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή τόσο στο υγειονομικό όσο και στο οικονομικό σκηνικό. Επιχειρήσεις ...
 • Improving network security through SDN: A comparative study of software defined networks VS traditional ethernet networks 

  Αδαμίδης, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Με την όλο και αυξανομένη χρήση των δικτυών καθορισμένα από λογισμικό (Software Defined Networks) υπάρχει η ανάγκη για περεταίρω μελέτη για την ασφάλεια που προσφέρουν σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δίκτυα (traditional ...
 • Πρωτόκολλα ασφαλών υπολογισμών πολλών συμμετεχόντων 

  Μίχος, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η συνεχόμενη και ραγδαία ανάπτυξη τις τεχνολογίας, έχει οδηγήσει σε παροχή διευκολύνσεων στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ταυτόχρονα όμως, η εξέλιξη αυτή καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για ασφαλή επικοινωνία ...
 • Συστήματα ανίχνευσης εισβολών βασισμένα στην εφαρμογή πολλαπλών εργαλείων honeypot 

  Λαζαροπούλου, Κωνσταντίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-04)
  Όλο και περισσότερο, μηχανικοί και αναλυτές κυβερνοασφάλειας καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετες απειλές εντός και εκτός του δικτύου ενός οργανισμού. Ναι μεν η διάθεση βασικών μέσων ανίχνευσης και εμπόδισης περαιτέρω ...
 • Automating external networks creation in cyber ranges using scripting 

  Benetatos, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Two virtual machines hosted in a given Virtualization environment are used to host an OpenStack deployment with all the basic components, like Neutron and Nova. Python scripts are written and deployed to create a virtual ...
 • Providing network resilience through an intelligent SDN network 

  Lialiaris, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  SDN is an architecture designed to make a network more flexible and easier to manage. SDN consolidates management by removing the control layer from the data forwarding function on discrete networking devices. This ...
 • Ανάλυση ευπαθειών σε συστήματα πλοίων 

  Ρίζος, Ευάγγελος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Στα μέσα το εικοστού πρώτου αιώνα ο κόσμος ήδη αντιμετωπίζει μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που θα έχει ως αποτέλεσμα την τρομακτική αύξηση της υπολογιστικής ισχύς. Τα παραδοσιακά εμπορικά πλοία πολύ πιθανόν να ...
 • An analysis of VPN protocols and their usage in Cyber ranges 

  Κωνσταντίνου, Ιωάννα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή, ναι μεν αύξησε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ...
 • Ανάλυση ακολουθιών De Bruijn 

  Βαρέλιας, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην ακολουθία De Bruijn, ως ερευνητικό θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος, το οποίο «αναβιώνει» τα τελευταία χρόνια ακριβώς επειδή τα NLFSR χρησιμοποιούνται μαζικά για τη δημιουργία ισχυρών ...
 • Τεχνολογίες ιχνηλάτισης στο διαδίκτυο: Η περίπτωση των Cookies 

  Τραπεζινού, Χριστίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εστιάζει σε τεχνολογίες ιχνηλάτησης στο Διαδίκτυο, οι οποίες εγείρουν ζητήματα ιδιωτικότητας για τους χρήστες. Έμφαση δίνεται στην περίπτωση των cookies, το οποίο αποτελεί αντικρουόμενο πεδίο ...
 • Αλγόριθμοι μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας στο πρωτόκολλο TLS 

  Τζίνος, Ηρακλής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Το Transport Layer Security (TLS) πρωτόκολλο είναι ένα από πιο ευρέως διαδεδομένα αυτήν την στιγμή, έχοντας ως σκοπό την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα σε client και server. Η τελευταία έκδοση του 1.3 έχει φέρει αρκετές ...

View more