Recent Submissions

 • Αλγόριθμοι μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας στο πρωτόκολλο TLS 

  Τζίνος, Ηρακλής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Το Transport Layer Security (TLS) πρωτόκολλο είναι ένα από πιο ευρέως διαδεδομένα αυτήν την στιγμή, έχοντας ως σκοπό την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα σε client και server. Η τελευταία έκδοση του 1.3 έχει φέρει αρκετές ...
 • Πολυπλοκότητα ακολουθιών - Αποτίμηση σε lightweight κρυπτογραφικούς αλγορίθμους 

  Σιμιτόπουλος, Ανέστης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ταχύτατη εξέλιξη μέσων ασύρματης δικτύωσης, συσκευών και λογισμικού, οδηγούν σε έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι διασυνδεδεμένα, οι αποστάσεις και οι ταχύτητες μετάδοσης της πληροφορίας ...
 • Αντιμετώπιση εσωτερικών απειλών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης 

  Παντελίδης, Ευθύμιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Οι εσωτερικές απειλές αποτελούν σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους επιθέσεων στα εταιρικά δίκτυα. Παρόλα τα εγκατεστημένα περιμετρικά συστήματα ασφαλείας, ο κίνδυνος να επηρεαστούν αρνητικά η εμπιστευτικότητα, ...
 • Η προστασία προσωπικών δεδομένων στο περιβάλλον "έξυπνων" κινητών συσκευών 

  Τσιντέα, Χρυσάνθη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο περιβάλλον «έξυπνων» κινητών συσκευών. Θα διερευνηθεί, με γνώμονα τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ένας χρήστης από την κινητή του ...
 • Ανάλυση των ευπαθειών και επιθέσεων στο Hyperledger Fabric 

  Χρηστίδης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Ένα δίκτυο blockchain αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα για την καταγραφή του ιστορικού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό, εντός ενός κοινού μητρώου, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο συνέπεια και σταθερότητα, ...
 • Ανίχνευση ιστότοπων ηλεκτρονικού ψαρέματος με χρήση εικόνων οπτικοποίησης και βαθιάς μάθησης 

  Κουσιουμής, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  Η ανάγκη για χρήση Διαδικτυακών υπηρεσιών, κατέστησαν το Διαδίκτυο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Ωστόσο η απλότητα του βοήθησε τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να εξαπατούν χρήστες και οργανισμούς με τη ...
 • Αναγνώριση βίντεο, με εφαρμογές στα συστήματα ασφαλείας 

  Μέμος-Μπαγκράτσας, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Οι πρόσφατες εξελίξεις στα φορητά συστήματα καταγραφής βίντεο και η ευκολία πρόσβασης σε αυτά έχουν οδηγήσει στην αύξηση των βίντεο που μεταδίδονται καθημερινά στο διαδίκτυο. Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά το ρυθμό επέκτασης ...
 • Κίνδυνοι ιδιωτικότητας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο και τεχνικές αντιμετώπισης 

  Κυζιρίδης, Στυλιανός (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η παρούσα διατριβή μελετάει το φαινόμενο παρακολούθησης χρηστών ή των συσκευών τους κατά την διάρκεια που αυτοί περιηγούνται ή είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, τόσο μέσω του λειτουργικού συστήματος των windows αλλά και ...
 • Ασφάλεια και προστασία δεδομένων σε IoT τεχνολογίες - Μελέτη περίπτωσης 

  Βασίλογλου, Βασίλειος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την λεπτομερή ανάλυση των θεμάτων ασφαλείας που διέπουν την IoT τεχνολογία με σκοπό να ενταχθούν κατάλληλα στο πλαίσιο μίας εκτίμησης αντικτύπου ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων. ...
 • Cyber risk assessment box 

  Παπαμιχαήλ, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την υλοποίηση εκτίμησης του ρίσκου σε μια οντότητα και επομένως την δημιουργία του «Cyber Risk Assessment Box». Σύμφωνα και με την βιβλιογραφική επισκόπηση, η μεθοδολογία έχει χωριστεί ...
 • Αποδοτικοί μηχανισμοί ασφαλείας για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). 

  Κωστοπούλου, Αγορίτσα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας αντιμετώπισης ευπαθειών που μπορούν να εντοπιστούν σε ένα «έξυπνο νοσοκομείο». Αρχικά μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα παρουσιάζουμε το οικοσύστημα ...
 • Μελέτη "lightweight" κρυπτογραφικών αλγορίθμων ως προς την απόδοσή τους. 

  Ποδηματάς, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Οι λεγόμενοι «lightweight» κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι αποτελούν μία σημαντική κατηγορία κρυπτογραφικών αλγορίθμων που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ιδίως στα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη του χώρου του Διαδικτύου των Πραγμάτων ...
 • Bootable Linux distribution με φιλικό γραφικό περιβάλλον για δοκιμές διείσδυσης. 

  Κατσαμάκας, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να κάνει μια παρουσίαση μιας σειράς από software tools που ειδικεύονται στο κομμάτι του penetration testing. Στην συνέχεια αφού τα ερευνήσει θα καταγράψει τις ανάγκες για την βελτίωσης τους ...
 • Mitigating insider threats using bio-inspired models. 

  Nicolaou, Andreas S. (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Insider Threat has become a huge information security issue that governments and organizations must face. The implementation of security policies and procedures may not be enough to protect organizational assets. Even with ...
 • Μετα-κβαντική κρυπτογραφία σε τεχνολογίες blockchain. 

  Σακελλίων, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Η τεχνολογία blockchain αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών, με συνεχώς αυξανόμενες εφαρμογές σε ποικίλους τομείς τείνει να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο και να αντικαταστήσει τις συμβατικές ...
 • Προηγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης για ψευδωνυμοποίηση δεδομένων. 

  Κερμεζής, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ειδικά με την αύξηση της επιρροής και την επικράτηση της τεχνολογίας της πληροφορίας σε κάθε έκφανση του ανθρώπινου βίου. ...
 • Εφαρμογή έξυπνων συμβολαίων στις τραπεζικές συναλλαγές. 

  Έλληνα, Φωτεινή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Η τεχνολογία της αλυσίδας που παρουσιάζεται στη παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια υπηρεσία διαχείρισης πληροφορίας η οποία διατηρείται σε διαφορετικούς σταθμούς που αποτελούν μέλη ενός ενιαίου δικτύου. Για την ...
 • Συστήματα ελέγχου ταυτότητας για online banking: biometrics - πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερη ασφάλεια στις συναλλαγές 

  Σάββα, Χρυστάλλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Τα τελευταία χρόνια η βιομετρική τεχνολογία εισέβαλε στην καθημερινότητά μας. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν χρήση βιομετρικών μεθόδων για να προστατεύσουν τις συσκευές τους και να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους. ...
 • Βελτίωση ασφάλειας δικτύου με SDN: Software defined networking 

  Τσιάτταλος, Λοϊζος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών στη σημερινή εποχή οδήγησε στην εισαγωγή <<έξυπνων>> συσκευών σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Αυτή η ραγδαία αύξηση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών ...
 • Μετα-κβαντική κρυπτογραφία: ψηφιακές υπογραφές. 

  Ζησιμόπουλος, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Η μελέτη των κρυπτογραφικών αλγόριθμων δημοσίου κλειδιού οι οποίοι θα είναι ασφαλείς και μετά την έλευση των κβαντικών υπολογιστών, αποτελεί σημαντικό ερευνητικό πεδίο, καθώς οι σημερινοί αλγόριθμοι δημοσίου κλειδιού θα ...

View more