Now showing items 21-40 of 127

 • Cyber range scenario visualization GUI & Integration of automated red attacks scripts 

  Παπανεοφύτου, Γεωργία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-11)
  Η διατριβή αυτή στοχεύει, πρώτον, στη δημιουργία γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) για την παρακολούθηση σεναρίων που εκτελούνται στο Cyber Range του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και δεύτερον στη δημιουργία ενός μηχανισμού ...
 • Η διδασκαλία της κυβερνοασφάλειας στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση 

  Χριστοφή, Άντρη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-11)
  Παρά το γεγονός ότι το Διαδίκτυο έχει επηρεάσει θετικά τις ζωές των ανθρώπων, προέκυψαν αρνητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου. Περιπτώσεις όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η διαδικτυακή απάτη, η ...
 • Προηγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης για ενίσχυση ιδιωτικότητας 

  Μαχιάς, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-11)
  Η κρυπτογραφία διαδραματίζει στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή ζωτικό ρόλο για την εξασφάλιση της ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ πολλαπλών οντοτήτων, παρέχοντας υπηρεσίες εμπιστευτικότητας των δεδομένων, ακεραιότητας και αυθεντικοποίησης. ...
 • Πλατφόρμα εκπαίδευσης Red Teaming ανοιχτού κώδικα 

  Αργύρης, Δημήτρης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-12)
  Η παρούσα διατριβή στοχεύει στη διεξοδική μελέτη των υπαρχουσών πλατφορμών Penetration Testing, ανοιχτού και κλειστού κώδικα, την ανάλυση τους αλλά και τον εντοπισμό βελτιώσεων αυτών. Επιπλέον θα προταθεί ως λύση στις ...
 • Automating red team attacks in cyber ranges 

  Τροκκούδης, Μιχάλης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως σκοπό την αυτοματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την συλλογή πληροφοριών, αναγνώριση και εκμετάλλευση ευπαθειών, καθώς και την δημιουργία ενημερωτικής αναφοράς αποτελεσμάτων, ...
 • Increasing security of containerized blockchain using SDN 

  Χήρας, Ανάργυρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής που παρουσιάζεται στην συνέχεια είναι να μελετηθεί πως με την τεχνολογία SDN: Software Define Networking, μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, όσο αφορά την διαθεσιμότητα ...
 • Ransomware Protection 

  Χαρμπίλας, Θεόδωρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Το ransomware είναι από τις πιο σημαντικές μορφές κακόβουλου λογισμικού τις τελευταίες δεκαετίες. Οι επιτιθέμενοι έχουν οργανώσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εγκατάστασης κακόβουλων αρχείων ransomware ικανό να μολύνει ...
 • Αυτοματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας 

  Κοντόπουλος, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της ασφάλειας πληροφοριών και ειδικότερα της διαχείρισης αυτής (information security management). Η προστασία από πιθανές διαδικτυακές επιθέσεις είναι ένα πολύ σημαντικό ...
 • Μελέτη εφαρμογών μηνυμάτων και τηλεδιασκέψεων ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων 

  Αχιλλέως, Γιώργος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 στα τέλη του 2019, ο φόβος και οι αναπόφευκτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε πολλές χώρες του πλανήτη ώθησαν τους ανθρώπους στο να βρούνε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και εργασίας ...
 • Εντοπισμός και αντιμετώπιση DoS/DDoS επιθέσεων σε SDN 

  Αντωνιάδης, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Η αρχιτεκτονική του SDN κεντρίζει πλέον το ενδιαφέρον αρκετών επιχειρήσεων για την ένταξη του στην υποδομή τους. Οργανισμοί οι οποίοι προμηθεύουν σε επιχειρήσεις τεχνολογικές λύσεις, αναπτύσσουν προϊόντα βασιζόμενα στο SDN ...
 • Cellular Threat Detection 

  Ρουσιάς, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Cellular Networks have become probably the most used types of networks, due to the explosion in the number of their users. Cellular devices nowadays can be found everywhere. The introduction and rise of the Internet of ...
 • Digital commerce security awareness training & assessments 

  Μούζουρας, Νίκος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Η Μεταπτυχιακή Διατριβή περιγραφή την υλοποίηση της πλατφόρμας Be Cyber Aware και του εργαλείου MASCARA που αναπτύχθηκε ως μέρος του έργου ENSURESEC που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 ...
 • Cyber range scenario visualization GUI & Integration of automated red attacks scripts 

  Χατζηγρηγορίου, Μανώλης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Με το πέρασμα των χρόνων, οι περισσότεροι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο επενδύουν συνεχώς στην ασφάλεια, καθιστώντας τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την ενίσχυση της άμυνας ενάντια ...
 • Ανάλυση και διεκπεραίωση απειλών των θεμελιώδη άρχων της εγκληματολογίας του κυβερνοχώρου 

  Ζαΐμη, Άντρια (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-06)
  Στην σύγχρονη εποχή, οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ευρύτερα τα υπολογιστικά συστήματα, δέχονται σε καθημερινή βάση διαδικτυακές επιθέσεις και απειλές. Στο κυβερνοχώρο η πιο συνηθισμένη απειλή είναι ο ιός των ...
 • Cyber Range Federations: State of play, connectivity considerations and user awareness 

  Μαυρίκιος, Πέτρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
  As the world becomes increasingly interconnected and linkages between computer systems rise at an exponential rate, so rise at an equally exponential rate the threats associated with a perpetually connected world. The ...
 • Automating red team attacks in cyber ranges 

  Δημητρίου, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
  Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται όλο και πιο σημαντική χρόνο με τον χρόνο. H χρήση των υπολογιστικών δικτύων έχει αυξηθεί σε όλους τους τομείς, με την πανδημία του κορονοϊού να έχει επιταχύνει την μετάβαση ...
 • Ιδιωτικότητα σε έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς (Smart Virtual Assistants) 

  Χριστοφή, Αλέξανδρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
  Η εργασία αυτή μελετά τις προκλήσεις που υπάρχουν όσον αφορά την ιδιωτικότητα που υπάρχει κατά την χρήση Έξυπνων Ψηφιακών Βοηθών (ΕΨΒ) που υπάρχουν ως επί τον πλείστων στα σπίτια των χρηστών. Ανεξάρτητα με τα μέτρα και ...
 • Εκτίμηση αντικτύπου ως προς την προστασία δεδομένων - Μελέτη περίπτωσης στο Δημόσιο Τομέα 

  Λεπίδα, Παναγιώτα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
  Η παρούσα διπλωματική διατριβή διερευνά τους τρόπους διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και προσανατολίζεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη εστιάζει στην ανάδειξη όλων εκείνων του ...
 • Security and privacy issues in federated learning systems 

  Ξάνθος, Τέγγερης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021)
  Η έννοια του Federated Learning (FL) περιλαμβάνει την κατάρτιση στατιστικών μοντέλων σε κέντρα δεδομένων, όπως κινητά τηλέφωνα ή νοσοκομεία, διατηρώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα τοπικά. Η εκπαίδευση σε ετερογενή και δυνητικά ...
 • Dias: A dynamic cyber range scenario generator and visualization tool 

  Θεοδούλου, Σάββας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η διατριβή επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση των Ψηφιακών Πεδίων Βολής ως μέσο διερεύνησης των κυβερνοεπιθέσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται με την ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Επιδιωκόμενο ...