• Αλγόριθμοι μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας στο πρωτόκολλο TLS 

    Τζίνος, Ηρακλής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
    Το Transport Layer Security (TLS) πρωτόκολλο είναι ένα από πιο ευρέως διαδεδομένα αυτήν την στιγμή, έχοντας ως σκοπό την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα σε client και server. Η τελευταία έκδοση του 1.3 έχει φέρει αρκετές ...