• Συμπεριφορική διαφήμιση και δημιουργία προφίλ στο διαδίκτυο 

    Μπαρμπούδης, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
    Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η συμπεριφορική διαφήμιση και η δημιουργία προφίλ χρηστών στο διαδίκτυο. Η συμπεριφορική διαφήμιση βασίζεται στα δεδομένα που αντλούνται από την διαδικτυακή περιήγηση του χρήστη ...