• Εφαρμογή έξυπνων συμβολαίων στις τραπεζικές συναλλαγές. 

    Έλληνα, Φωτεινή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Η τεχνολογία της αλυσίδας που παρουσιάζεται στη παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια υπηρεσία διαχείρισης πληροφορίας η οποία διατηρείται σε διαφορετικούς σταθμούς που αποτελούν μέλη ενός ενιαίου δικτύου. Για την ...