• Πρωτόκολλα ασφαλών υπολογισμών πολλών συμμετεχόντων 

    Μίχος, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
    Η συνεχόμενη και ραγδαία ανάπτυξη τις τεχνολογίας, έχει οδηγήσει σε παροχή διευκολύνσεων στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ταυτόχρονα όμως, η εξέλιξη αυτή καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για ασφαλή επικοινωνία ...