• Κοινωνικά δίκτυα και προστασία προσωπικών δεδομένων 

    Γαλανός, Ιωάννης (2017-07-24)
    Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την χρήση του υπολογιστή και την κυριαρχία του Διαδικτύου γεγονός που συντέλεσε στην χρήση και καθολική αποδοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειναι πλέον ...