• Προηγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης για ψευδωνυμοποίηση δεδομένων. 

    Κερμεζής, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ειδικά με την αύξηση της επιρροής και την επικράτηση της τεχνολογίας της πληροφορίας σε κάθε έκφανση του ανθρώπινου βίου. ...