• Οι τεχνοοικονομικές πλευρές της κυβερνοασφάλειας 

    Κοντογιάννη, Παρασκευή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
    Διανύοντας τον 21ο αιώνα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η χρήση του διαδικτύου είναι πλέον γεγονός. Ολοένα και περισσότεροι είναι οι χρήστες και οι συσκευές που συνδέονται καθημερινά στο διαδίκτυο ανταλλάσσοντας συνεχώς ...