• Εφαρμογή του πρότυπου ISO27001 για την ασφάλεια των Mobile Agents 

    Χατζηκυριάκου, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Οι mobile agents είναι μια μορφή mobile code που έχουν την δυνατότητα να κινούνται αυτόνομα σε μια προκαθορισμένη ή δυναμική διαδρομή από host σε host και να εκτελούν προκαθορισμένο κώδικα, χρησιμοποιώντας πόρους του ...