• Βελτίωση ασφάλειας δικτύου με SDN: Software Defined Networks. 

    Μανάκας, Παντελής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Τα Δίκτυα Καθορισμένα από Λογισμικό είναι μια νέα, αναπτυσσόμενη τεχνολογία η οποία έρχεται να αλλάξει πλήρως την αρχιτεκτονική και την λειτουργία των παραδοσιακών δικτύων. Διαχωρίζοντας το πεδίο ελέγχου από το πεδίο ...