• Τεχνολογίες ιχνηλάτισης στο διαδίκτυο: Η περίπτωση των Cookies 

    Τραπεζινού, Χριστίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εστιάζει σε τεχνολογίες ιχνηλάτησης στο Διαδίκτυο, οι οποίες εγείρουν ζητήματα ιδιωτικότητας για τους χρήστες. Έμφαση δίνεται στην περίπτωση των cookies, το οποίο αποτελεί αντικρουόμενο πεδίο ...