• Ανάλυση των ευπαθειών και επιθέσεων στο Hyperledger Fabric 

    Χρηστίδης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
    Ένα δίκτυο blockchain αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα για την καταγραφή του ιστορικού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό, εντός ενός κοινού μητρώου, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο συνέπεια και σταθερότητα, ...