Show simple item record

dc.contributor.advisorΑστερίου, Δημήτριος
dc.contributor.authorΠλατανίτη, Ελένη
dc.contributor.otherPlataniti, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-03-01
dc.date.accessioned2017-03-01T09:40:00Z
dc.date.available2017-03-01T09:40:00Z
dc.date.copyright2017-01
dc.date.issued2017-03-01
dc.identifier.otherMBA/2017/00490el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2836
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ Ελλάδα πλήττεται από την οικονομική κρίση από το 2008 και βρίσκεται σε βαθιά οικονομική ύφεση. Για να αντιμετωπιστεί μία τέτοια κατάσταση θα πρέπει να εξεταστούν οι τομείς της οικονομίας της οι οποίοι πιθανόν να τη βοηθήσουν να ανακάμψει. Ο τομέας του τουρισμού δεν θα μπορούσε να μην πληγεί από την εκτεταμένη οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν ο κλάδος του τουρισμού, σε μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς τομείς δραστηριότητά της και αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της, να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας της. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να εξεταστεί και να διαπιστωθεί εάν μπορεί ο τουρισμός να βοηθήσει στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, ώστε να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Ερευνάται ο ρόλος του τουρισμού και κατά πόσο έχει ήδη επηρεαστεί μέχρι σήμερα από την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα. Στόχος είναι να βγουν ασφαλή συμπεράσματα στο κατά πόσο ο τουρισμός είναι για την Ελλάδα το κλειδί για την έξοδο από την δυσμενή οικονομική κατάσταση που συμβαίνει, αλλά και να προταθούν μέτρα με σκοπό την βελτίωση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος ώστε να μπορέσει να συμβεί αυτό και να διατηρηθεί η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις κατάταξης ως τουριστικός προορισμός σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η μεθοδολογία που πραγματοποιήθηκε είναι η ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Πραγματοποιήθηκε καταρχήν βιβλιογραφική ανασκόπηση (ενδεικτικές πηγές: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, UNWTO (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού), Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και άρθρα καθώς και ηλεκτρονικές πηγές από το διαδίκτυο). Στη συνέχεια, έγινε συλλογή δευτερογενών στατιστικών δεδομένων από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τον ΣΕΤΕ, την Κεντρική Ελληνική Τράπεζα, στα οποία έγινε ανάλυση. Στη συνέχεια εξετάστηκε η σχέση τουρισμού και εθνικής οικονομίας με την εφαρμογή της οικονομετρίας. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (μέθοδος με σκοπό την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων) και στη συνέχεια έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπολογισμοί ώστε να διαπιστωθεί η σχέση του ΑΕΠ και των τουριστικών αφίξεων.el_GR
dc.format.extent75 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΤουρισμός -- Ελληνική οικονομία -- Οικονομική κρίσηel_GR
dc.subjectTourism -- Greek economy -- Economic crisisel_GR
dc.subjectΕλλάδα -- Τουρισμόςel_GR
dc.subjectGreece -- Tourismel_GR
dc.titleΟ ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδας μετα την οικονομική κρίσηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractGreece, having being struck from the financial crisis since 2008, is within a deep financial recession today. To cope with such conditions, economic sectors that will help Greece to recover must be examined. The sector of tourism could not have avoided recession. However, being one of Greece’s basic economic sectors and its - so called - “heavy” industry, tourism could help towards economic recovery. Scope of the current thesis is to examine and ascertain if tourism can help towards Greece’s economic recovery, setting the country into a development process. In this framework, the role of tourism and the extent to which it has been affected from the financial crisis are being examined. The aim is to end up with secure conclusions on whether tourism is the key to Greece’s exit from recession, as well as to propose improvement measures for the Greek touristic product to help Greece overcome its problems and remain in high ranking as a European and international touristic destination. The methodology followed included qualitative and quantitative research. The procedure started with research on references (indicative sources: Greek National Tourism Organization, Greek Tourism Confederation, Tourism Research and Predictions Institute, Foundation for Economic and Industrial Research, Hellenic Chamber of Hotels, United Nations World Tourism Organization, Cyprus Tourism Organization, Greek and non-Greek bibliography and articles, as well as web sources). The second step included the collection and analysis of secondary statistical data from the Hellenic Statistical Authority, the Greek Tourism Confederation and the Bank of Greece. The third step was the examination of the relation of tourism and the national economy with econometry. It included regression analysis with the method of least-squares approach (method aiming at minimizing the sum of squared residuals of the linear regression model) and necessary checks and calculations to determine the relation of GDP and touristic arrivals.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record