Show simple item record

dc.contributor.advisorΑραμπατζής, Γαρύφαλλος
dc.contributor.authorΚαλογήρου, Λουκάς
dc.contributor.otherKalogirou, Loukas
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-10-11
dc.date.accessioned2016-10-11T10:16:08Z
dc.date.available2016-10-11T10:16:08Z
dc.date.copyright2016-08
dc.date.issued2016-10-11
dc.identifier.otherΔΠΠ/2016/00105el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2684
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΑπό τα τέλη του περασμένου αιώνα, ο τουρισμός αναπτύχθηκε σταδιακά και γιγαντώθηκε με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών. Άνθρωποι από κάθε μεριά του πλανήτη ταξιδεύουν προς κάθε προορισμό εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας διαμονής τους, με σκοπό την ψυχαγωγία, την ανάπαυση, την εξερεύνηση και τη συμμετοχή τους σε διαφόρου είδους δραστηριότητες. Τα κράτη έχουν επενδύσει στον τουρισμό, αφού πρόκειται για μία πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Πολυάριθμες επιχειρήσεις στηρίζονται στον τουρισμό, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες στους ταξιδιώτες. Ένας σημαντικός αριθμός απασχολουμένων δραστηριοποιείται στον τομέα αυτόν, ο οποίος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, το αντικείμενο που μελετάται, έχει ως στόχο να καταδείξει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ύπαρξη φυσικών πόρων και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται η Ελλάδα ως περίπτωση μελέτης και εξετάζεται σε επίπεδο νομών. Αρχικώς παρουσιάζονται παραδείγματα και επιστημονικές προσεγγίσεις σχετικά με το αντικείμενο μελέτης και γίνεται εμβάθυνση στις έννοιες των Φυσικών Πόρων και του Τουρισμού. Αφού επιλεχθούν τέσσερις βασικοί φυσικοί πόροι (γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις, χερσαία ύδατα και υγρές ζώνες, παραθαλάσσιες υγρές ζώνες), παρουσιάζονται τα δεδομένα ανά νομό της Ελλάδας, για να ακολουθήσει μία στατιστική ανάλυση μέσω της οποίας θα αποσαφηνιστεί η σχέση φυσικών πόρων με την τουριστική κίνηση. Ειδικότερα, τα δεδομένα ταξινομούνται κατά ομάδες και αναλύονται μέσω της ιεραρχικής ή μη ιεραρχικής μεθόδου στο πρόγραμμα SPSS για να προκύψουν κατηγοριοποιήσεις των δεδομένων. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζονται σε γραφήματα και δενδρογράμματα για να εξαχθούν συμπεράσματα από τη σχέση που έχουν οι μεταβλητές μεταξύ τους. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται μία τυπολογία της τουριστικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο διαχειριστικό εργαλείο για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, αλλά και να συνεισφέρει στις επιχειρηματικές αποφάσεις σε προσωπικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.el_GR
dc.format.extentvii, 99 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΤουρισμός -- Φυσικοί πόροιel_GR
dc.subjectTourism -- Natural resourcesel_GR
dc.titleΦυσικοί πόροι και τυπολογία της τουριστικής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Ελλάδαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractSince the end of the past century, tourism has gradually developed and grown through technological development, evolution of transportation as well as progress on communications. People from every corner of the world are now able to travel to every desirable destination whether it is located within or outside the borders of their countries, aiming to be entertained, to rest, to explore or even to participate in different kinds of touristic activities. Throughout the world governments have invested in touristic development hoping to exploit it as a good source of income. Numerous businesses rely on tourism, offering products and services, while a large number of people find employment in this particular sector, which constitutes one of the most essential elements of economic growth both at local as well as national level. The objective of this Master’s dissertation is to show the relationship between the existence of natural resources and the touristic growth of a particular region. For this reason, Greece is the chosen case study and is examined on a district level. Originally, examples and scientific approaches relative to the subject as well as further elaboration of terms on natural resources and tourism are presented. Furthermore, four basic types of natural resources (agricultural locations and pastures, woodlands, wetlands and waterfronts) are presented and the data are analyzed and presented in relation to each district. A statistic analysis follows, through which, the relationship between natural resources and tourism is shown. In particular, for the assortment of data, all variables are organized in clusters and are analyzed with a hierarchical and non-hierarchical method using the SPSS software. These clusters are then presented with the use of charts and dendrograms, to identify the relationships among the different variables tested. Based on these results a typology on touristic development is presented, which can be a useful management tool for the decision making processes of governments and businesses, both locally and on bigger scale.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record